Aktualności

Ponad 20 mln zł dla małopolskich LGD

4 marca w Iwkowej sześć najlepszych lokalnych grup działania w Małopolsce, które wybrano do realizacji dodatkowych zadań, otrzymało umowy, na mocy których trafi do nich 20,6 mln zł. W gronie wyróżnionych znalazło się Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”, które w rankingu lokalnych grup działania w województwie zostało sklasyfikowane na 3. miejscu, a na pozycji 8 wśród 336 LGD w kraju.

 

Najwyżej na małopolskiej liście zostało sklasyfikowane Stowarzyszenie Dolina Karpia z Zatoru, a tuż za nim znalazły się stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” z Iwkowej oraz „Kwartet na Przedgórzu”. W czołowej szóstce znalazły się ponadto LGD: Podbabiogórze z Suchej Beskidzkiej, „Nad Białą Przemszą” z Wolbromia i Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie. Podczas spotkania w Bacówce „Biały Jeleń” umowy przedstawicielom wybranych LGD przekazał dr Stanisław Sorys, członek Zarządu Województwa Małopolskiego w towarzystwie dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich – Piotra Szymańskiego i jego zastępcy Pawła Knapczyka. W uroczystości, oprócz przedstawicieli wybranych lokalnych grup działania, wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin, na obszarze których te LGD funkcjonują.

Z łącznej puli ponad 20 milionów złotych do beneficjentów „Kwartetu na Przedgórzu” trafi w naborach ogłoszonych jeszcze w tym roku 4 179 000 zł.   Wedle dokonanego przez Stowarzyszenie podziału na projekty z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” przeznaczono 2,9 mln zł, 700 tys. zł dla realizujących „Małe projekty”, natomiast o 200 tys. zł ubiegać się będą wnioskodawcy w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” i o 100 tys. zł z działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Przy wyborze lokalnych grup działania, oprócz dotychczasowych efektów funkcjonowania, brano pod uwagę ocenę Lokalnej Strategii Rozwoju. W przypadku „Kwartetu” strategia ta na potrzeby realizacji nowych zadań została odpowiednio rozszerzona. W wyniku prowadzonych prac i konsultacji społecznych uznano, że działania stowarzyszenia powinny koncentrować się wokół procesów budowania własnej, lokalnej tożsamości, co dałoby impuls do stworzenia unikatowego produktu turystyczno-edukacyjnego. Zrodził się więc pomysł stworzenia na obszarze LGD swoistego „Szlaku historii ludzi, miejsc i wydarzeń”. Warto dodać, że jednomyślnie został on zaakceptowany przez wójtów i burmistrzów gmin działających na obszarze „Kwartetu”. Szefowie gmin Borzęcina, Brzeska, Dębna i Radłowa zadeklarowali również współpracę w realizacji tego przedsięwzięcia. W kwietniu planowane jest podpisanie przez nich w tej sprawie porozumienia.

Największą wartością nowej inicjatywy jest przywracanie zbiorowej świadomości miejsc pamięci, dotyczącej małych ojczyzn. Inicjatywę tę nazwano „Przedgórzańską edukacją” – mówi Piotr Kania, prezes Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. – Ma to być zaplanowane na lata systemowe działanie, którego efektem będzie stworzenie kompleksowego programu dla szkół, ale nie tylko dla szkół, z obszaru LGD. Akcje edukacyjne i promocyjne, skierowane zarówno do lokalnej społeczności, jak i potencjalnych turystów będą prowadzone w sposób nowatorski i unikatowy – dodaje.

Oprócz działań edukacyjnych, stowarzyszenie z Warysia planuje utworzenie spójnego systemu oznakowania ważnych i znaczących miejsc dla obszaru oraz wyposażenie ich w podstawową informację wizualną dotyczącą miejsca, jego historii, usytuowania w kontekście historycznym i geograficznym. Całość zostanie uzupełniona o fotokody, odsyłające do strony internetowej poświęconej projektowi oraz informację telefoniczną dostępną za pośrednictwem SMS-ów lub wskazanego numeru telefonu. Dodatkowo specjalnie wykonana mapka pozwoli w sposób jeszcze bardziej efektywny wykorzystać zalety systemu GUIDE 24/24.

PR

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button