Aktualności

Ponad 30 ton żywności dla mieszkańców gminy Borzęcin. Pomogły Wojska Obrony Terytorialnej, Jednostki OSP i Policja

Ponad 30 ton żywności trafiło do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Borzęcin, a w szczególności osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych w wyniku kolejnej edycji dystrybucji żywności zorganizowanej   przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borzęcinie we współpracy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Żywność została dostarczona do Borzęcina dzięki pomocy i wsparciu 11 Małopolskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, a jej dystrybucją zarówno stacjonarną, jak również z dowozem do osób potrzebujących zajął się miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z jednostkami OSP z terenu gminy Borzęcin. Wsparcia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prowadzonej w ciągu dwóch dni akcji udzielił Posterunek Policji w Szczurowej.

      
Wzorem lat ubiegłych w dniach 20-21 kwietnia br. została przeprowadzona dystrybucja żywności dla mieszkańców Gminy Borzęcin w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego przy współpracy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Borzęcinie, a CARITAS Archidiecezji Krakowskiej. Dystrybucja żywności przeprowadzana jest cyklicznie od kilku lat na podstawie zawartej z CARITAS umowy.

 

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Małopolskiego na czas epidemii, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Borzęcin podjęliśmy działania mające na celu zapewnienie wsparcia osobom i rodzinom zgłaszającym potrzebę skorzystania z pomocy żywnościowej, a w szczególności osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym – mówi Renata Ciochoń, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzęcinie. – Z uwagi na obecną sytuację kryzysową oraz trudności z organizacją transportu, rozładunku i dystrybucji tak dużej ilości artykułów żywnościowych, OPS skorzystał z pomocy służb mundurowych, tj. Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie wydano mieszkańcom ponad 30 ton żywności. Z pomocy skorzystało 495 osób/rodzin z terenu Gminy Borzęcin.

 

W trakcie prowadzonej w remizie OSP w Borzęcinie Górnym stacjonarnej akcji dystrybucji żywności, we współpracy z Posterunkiem Policji w Szczurowej prowadzono działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno służbom zaangażowanym w wydawanie żywności, jak i odbierającym. Tym, którzy we własnym zakresie nie byli w stanie zgłosić się po żywność, tj. głównie osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym dowóz w miejsce zamieszkania zapewniły jednostki OSP z poszczególnych miejscowości gminy Borzęcin.

Wsparcia dla osób, które kwalifikują się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 udzielono na zasadach określonych w wytycznych Wojewody Małopolskiego oraz zgodnie z dyspozycją Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Podziękowania i słowa uznania składam tym wszystkim, którzy włączyli się w akcję przeprowadzenia dystrybucji żywności w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Słowa uznania kieruję pod adresem Pana Janusza Kwaśniaka, Wójta Gminy Borzęcin za wsparcie GOPS i działania w ramach logistycznej organizacji przedsięwzięcia, Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Górnym za zaangażowanie, udostępnienie dwóch pomieszczeń garażowych i nieocenioną pomoc w ciągu dwóch dni stacjonarnej dystrybucji żywności, jednostkom OSP Borzęcin Górny, Borzęcin Dolny, Bielcza, Łęki i Przyborów za dowóz artykułów spożywczych do osób potrzebujących w miejsca ich zamieszkania, pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za poświęcenie, oddanie i ogromny wkład pracy jaki włożyli w dystrybucję żywności. Dziękuję Panu Piotrowi Ćwikowi, Wojewodzie Małopolskiemu za zadysponowanie, a żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za transport i rozładunek żywności w miejscu docelowym, Kierownikowi Posterunku Policji w Szczurowej za wsparcie i pomoc w zakresie monitoringu i zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonej akcji, Panu Tadeuszowi Klisiewiczowi za użyczenie wózka widłowego do rozładunku żywności oraz Pani Małgorzacie Ligara, pracownikowi Urzędu Gminy za konstruktywną i efektywną współpracę – mówi Renata Ciochoń, Kierownik GOPS w Borzęcinie.

 

Akcja dystrybucji żywności przebiegła w gminie Borzęcin terminowo i sprawnie, a artykuły spożywcze trafiły do wszystkich potrzebujących osób i rodzin, objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zgodnie z planem.

[tell]

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Pomoc :: dla mieszkańców Borzęcina

Powiązane artykuły

Back to top button