Aktualności

Ponad 37 milionów dla LGD „Wrota Karpat” na najbliższe 5 lat!

W czwartek – 11 stycznia 2024 r. Stowarzyszenie Wrota Karpat podpisało umowę o wartości 37 344 203,60 zł (ok. 8,5 mln euro) na realizację zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju! To największa kwota w Małopolsce i jedna z największych (zdaniem niektórych – największa) w Polsce!

To znakomita wiadomość dla mieszkańców gmin: Borzęcin, Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna oraz Radłów, na których terenie Stowarzyszenie będzie prowadziło swoją działalność.

W imieniu LGD umowę podpisali prezes Piotr Kania i wiceprezes Katarzyna Jasnos. Województwo Małopolskie reprezentowali marszałek Witold Kozłowski i członek zarządu Iwona Gibas. W tej uroczystej chwili uczestniczyli także samorządowcy z terenu LGD Wrota Karpat.

Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Wrota Karpat realizować będzie swoje działania na terenie obecnego LGD Kwartet na Przedgórzu i LGD Na Śliwkowym Szlaku.

Wielofunduszowa Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Wrota Karpat” przewiduje szereg działań wspierających rozwój lokalny. Około 40% tych środków przeznaczona będzie na rozwój nowych i już istniejących firm. W planach także m.in. inwestycje w infrastrukturę turystyczną, kulturalną, renowację zabytków i tworzenie placówek dziennego wsparcia dla dzieci i młodzieży, w tym osób niepełnosprawnych czy dofinansowanie domowej opieki długoterminowej. Opracowane i wdrożone będą również programy edukacyjne stanowiące wsparcie dla podnoszenia kompetencji lokalnych liderów sfery publicznej i społecznej. Na dofinansowanie mogą liczyć działania zwiększające dostęp do usług kulturalnych dla lokalnej społeczności, realizacja zadań z zakresu kultury i zachowania dziedzictwa.

Powiązane artykuły

Back to top button