Aktualności

Ponad 40% gmin nie potrafi informować obywateli jak zagłosować korespondencyjnie

Podczas wyborów prezydenckich (10 maja 2015) po raz pierwszy każdy będzie mógł zagłosować korespondencyjnie. Niestety prawie w połowie gmin urzędnicy nie potrafili wyjaśnić jak to zrobić. Przedstawicielka Fundacji im. Stefana Batorego zadzwoniła do 18 gmin w województwie małopolskim. Informacje uzyskała w 4 z nich.

W Fundacji im. Stefana Batorego przeprowadzono badanie tzw. „tajemniczy klient” na 10% gmin w Polsce. W województwie małopolskim było to 12 gmin wiejskich, 1 gmina miejska i 5 gmin wiejsko-miejskich. Oto wynik:

Nazwa gminy / miasta

Czy udzielono informacji ?

Czy w BIP zamieszczono informację?

Brzeźnica

tak

tak

Charsznica

informacja niepełna

tak

Czernichów

informacja niepełna

tak

Gołcza

informacja niepełna

tak

Iwkowa

informacja niepełna

tak

Koniusza

tak

tak

Kościelisko

informacja niepełna

tak

Łabowa

informacja nieprawidłowa

informacja niepełna

Słaboszów

informacja niepełna

tak

Tarnów

informacja nieprawidłowa

tak

Tokarnia

tak

brak informacji

Uście Gorlickie

prośba o telefon w innym terminie

tak

Bukowno

tak

tak

Brzesko

informacja nieprawidłowa

informacja niepełna

Chrzanów

informacja niepełna

tak

Radłów

informacja niepełna

informacja niepełna

Ryglice

informacja nieprawidłowa

informacja niepełna

Słomniki

informacja niepełna

informacja niepełna

PRZYPOMINAMY, ŻE TYLKO DO 27 KWIETNIA MOŻNA ZGŁOSIĆ ZAMIAR GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W URZĘDZIE GMINY/MIASTA.

WZORY POTRZEBYCH DOKUMENTÓW

 

Jak zagłosować korespondencyjnie?

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w urzędzie gminy/miasta najpóźniej do 27 kwietnia 2015 r. Wyborca niepełnosprawny niewidzący lub słabowidzący może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Zgłoszenie może być dokonany ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Musi zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie (nie dotyczy to wyborców mieszkających na stałe za granicą i nieposiadających meldunku w Polsce). Wyborca wnioskujący o możliwość głosowania korespondencyjnego umieszczany jest w spisie wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Jeśli wniosek o głosowanie korespondencyjne nie spełni tych wymogów, to wyborca  zostanie wezwany do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli wniosek będzie spełniał wymogi, wyborca otrzyma pakiet wyborczy w ciągu 7 dni, nie później jednak niż do 4 maja 2015 r. Jeśli wyborca zadeklarował we wniosku odbiór osobisty, musi taki pakiet odebrać samodzielnie.

Więcej informacji w załączeniu i na www.glosuj.org.pl

Powiązane artykuły

Back to top button