Aktualności

Powiat podsumował rok 2012

Koniec roku jest doskonałym momentem, by podsumować osiągnięcia, zastanowić się nad przyszłorocznymi celami i ocenić prace jakie zostały wykonane. Taki bilans zysków i strat, poczyniło też Starostwo Powiatowe w Brzesku.  

Wiele udało się zrobić w dziedzinie edukacji, liczne projekty szkół powiatu, świadczą o tym iż w szkole nie tylko zdobywa się wiedzę ale i też rozwija umiejętności i pasje. Projekty edukacyjne przeprowadzał też Wydział Edukacji. Od 2010 roku Powiat Brzeski z powodzeniem realizuje projekt systemowy „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu w 2012 roku przeprowadzono blisko 80 różnych form wsparcia , w których wzięło udział 540 uczniów, w tym 250 kobiet oraz 290 mężczyzn. Łączna kwota dofinansowania na realizację programów wyniosła 954 059,50 zł w tym: środki pochodzące z Unii Europejskiej – 810 950,50 zł, z Budżetu Państwa – 21 466,40 oraz wkład własny powiatu 121 642,60 zł. Przeprowadzono też liczne remonty placówek szkolnych.

W 2012 roku na drogach powiatowych wykonano ponad 28 kilometrów nowych nawierzchni bitumicznych. Zrealizowano budowę oraz remont ponad 3 kilometrów chodników. W sumie inwestycje drogowe związane z poprawą bezpieczeństwa kosztowały ponad 11 milionów zł. Środki na realizację zadania pochodziły z budżetu powiatu oraz dotacji, które udało się pozyskać z zewnątrz.

Została podniesiona kondycja brzeskiego szpitala. Zakończono modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i oddziału ginekologiczno-położniczego. W brzeskim szpitalu, w ramach oddziału wewnętrznego, otwarto w tym roku pododdział kardiologiczny.  Trafią tu głównie pacjenci z powiatu brzeskiego, zwłaszcza po przebytych zawałach, po zabiegach na sercu. Dobiegają końca prace przy budowie lądowiska dla helikopterów sanitarnych. Koszt tej inwestycji to około 1 miliona zł. Na realizację przedsięwzięcia szpital uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % kosztów, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nie należy zapominać o innych pracach remontowych, jakie zostały poczynione w obiekcie dawnego internatu przy ul. Piastowskiej w Brzesku. W wyremontowanym budynku swoją siedzibę znalazły: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, Wydział Ochrony Środowiska oraz Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego. Od kilku lat w budynku przy ul. Piastowskiej znajdują się również: Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Brzesku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Inspekcja Weterynaryjna – Powiatowy Inspektorat. W ramach poprawy jakości świadczonych usług ww. budynek dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Podjęte zostały działania w celu wybudowania Centrum Bezpieczeństwa Powiatu Brzeskiego, w którym mieścić się będą nowe siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Powiatowej Policji. Inwestycja powstanie obok szpitala. Zarząd Powiatu Brzeskiego zlecił już opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu na potrzeby ww. Centrum.

Jutro podpisujemy umowę kupna działek, należących do krakowskiej firmy. Teren obok szpitala będzie nas kosztował 400 tyś. zł. Połowa tej kwoty to środki własne powiatu, druga połowa to środki zebrane przez gminy. „ – informuje starosta brzeski Andrzej Potępa.

Powiązane artykuły

Back to top button