Aktualności

Projekty edukacyjne w szkołach powiatu brzeskiego

 

W powiecie brzeskim, funkcjonuje 5 szkół publicznych, w których obserwuję się spadek liczby uczniów. Problem niżu demograficznego dotyka jednak całe województwo małopolskie. Jak wynika z raportu Województwa Małopolskiego wynosi on 1,9% we wszystkich typach szkół. Sytuacja ma się zmienić za 2-3 lata, kiedy do szkół trafią obecne przedszkolaki.

Tym bardziej cieszy fakt, większego nakładu pieniężnego na szkolnictwo oraz remonty placówek.

Podnoszą się też kwalifikacje zawodowe nauczycieli a szkoły oferują szeroki zakres oferowanych kierunków oraz możliwości realizowania się w różnych projektach.

Prawdziwym liderem w powiecie jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku

Który w 2012 roku brał czynny udział 9 projektach:

„Talk to Me” – w ramach projektu realizowane są warsztaty z języka angielskiego, obozy językowe, na zakończenie w 2012r. egzamin FCE.

        „DiAMEnT” dostrzec i aktywizować możliwości, energię i talenty – celem projektu jest opracowanie i wdrożenie systemu pracy z uczniem zdolnym.

        „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne” – w ramach projektu realizowane są dodatkowe zajęcia z matematyki, zarówno wyrównawcze i rozwijające.

        „Młodzi przedsiębiorcy na start – nowe umiejętności kluczowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski południowo – wschodniej” – W ramach realizacji projektu 20 uczniów uczestniczy w zajęciach z j.angielskiego zawodowego.

        „Dolina Krzemowa w Polskiej Szkole Zawodowej” – projekt adresowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu: technik informatyk lub pokrewnych.

        „Uczenie się przez całe życie” – program obejmuje miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii i Włoszech dla uczniów kl. III Technikum Informatycznego i Logistycznego.

        „eTwining Label” – nauczyciel j. niemieckiego prowadzi zajęcia on-line z j.niemieckiego z grupą młodzieży z Turcji, Węgier i Polski.

        Człowiek – Najlepsza inwestycja Wirtualne Laboratoria – szkolenie dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych z zakresu obsługi nowoczesnych programów stosowanych w logistyce, wraz z uzyskaniem pomocy dydaktycznych dla szkoły.

        „Euro na tablicy” – w ramach programu uczniowie uczestniczą w spotkaniach dotyczących wdrażania programów unijnych.

 

Jako kolejne uplasowały się:

Zespół Szkół w Czchowie

        „Mam Talent!” – W ramach projektu zorganizowano Warsztaty muzyczne, dziennikarskie, fotograficzne, teatralne.

        „Wiedza szansą na sukces” – W ramach projektu zorganizowano dla uzdolnionej młodzieży zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, chemii i biologii.

        „COMENIUS – Różnorodność jest esencją życia – różnice kulturowe w kontekście uczenia się przez całe życie i demokracji” – W ramach projektu zorganizowano wyjazdy międzynarodowe do Niemiec, Portugali i Bułgarii.

        „Twoje życie to Twoja decyzja” – zajęcia profilaktyczne z lekarzem, położną, spotkanie ze strażą graniczną.

        „A może służba mundurowa” – W ramach projektu odbyły się zajęcia na strzelnicy w Brzesku, zajęcia w Jednostce Powiatowej PSP w Brzesku – zwiedzanie, prelekcje, spotkanie ze strażą graniczną.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku

        „Uczenie się przez całe życie COMENIUS” – obejmuje wyjazdy do krajów partnerskich (Estonii, Hiszpanii, Portugalii, Węgier, Włoch oraz Polski) uczniów oraz opiekunów.

        Uczenie się przez całe życie” – projekty mobilności – Projekt skierowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych umożliwił zapoznanie się z organizacją kształcenia zawodowego w Finlandii – dwutygodniowy pobyt w KONSORCJUM EDUKACYJNYM

        „Uczenie się przez całe życie” Wizyty przygotowawcze LdV – Celem wizyty w Niemczech jest uzyskanie informacji, podpisanie stosownych dokumentów, które posłużą do przygotowania wniosku na konkurs LdV wymiany i staże.

        „Partnerzy w nauce” – Głównym celem projektu jest kształcenie uczniów szkół ponadgimnazjalnych kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości i inicjatywności.

 

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łysej Górze

        „Bez żadnych granic 2 – w ramach projektu organizowane są Warsztaty psychologiczno – socjoterapeutyczne oraz Integracyjne zajęcia sportowe.

 

Także Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łysej Górze jako jednostka edukacyjna przystąpiła do projektu „Słoneczne wzgórza nadziei” – W ramach projektu zrealizowano warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego wychowanka, doradztwo zawodowe, kurs gastronomiczny, działalność gospodarcza biznes planu oraz warsztaty rozwoju zainteresowań sportowych: basen i nauka pływania, siłownia ćwiczenia kulturystyczne.

Jako jedyny Zespół Szkół w Szczurowej nie brał udziału w żadnym projekcie.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button