Aktualności

Przeciw przemocy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Stworzony został Zespół Interdyscyplinarny w skład którego wchodzą przedstawiciele wielu instytucji – MOPS, policji, sądu, służby zdrowia, Wydziału Edukacji, prawnicy i psychologowie.
Celem zespołu jest stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji, ochrony i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w zjawisko przemocy – mówi dyrektor MOPS, Bogusława Czyżycka-Paryło. Realizacja zadań zespołu polega na wymianie informacji, wypracowaniu procedur postępowania w sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Na pierwszym spotkaniu dotyczącym konkretnego przypadku ustala się plan pomocy rodzinie i określa osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań.
Zespół spotyka się nie rzadziej niż raz na kwartał. Realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie odbywa się dzięki wykorzystaniu istniejącego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie. Kobiety doznające przemocy mogą skorzystać w hostelu prowadzonego przez MOPS.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button