Aktualności

Przybywa spraw w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie

Przybywa spraw w Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie. Do pracowników tej instytucji przychodzą głównie osoby, które starają się o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nie są to łatwe sprawy, wymagają bowiem wielu dokumentów w postaci dowodów i przesłuchań. W ubiegłym roku do Sądu Diecezjalnego wpłynęło 141 wniosków, ale sędziowie pracowali głównie nad sprawami, które trafiły jeszcze w 2010 roku i kolejnych.

Zgodnie z prawem kanonicznym proces powinien trwać rok, ale większość spraw się przedłuża do dwóch a nawet trzech lat. Często brakuje dobrej współpracy m.in. małżonków i świadków. W 2013 roku Sąd Diecezjalny rozpatrzył 87 spraw, a 74 zakończyło się wydaniem wyroku. W większości, bo w 63 przypadkach stwierdzono nieważność małżeństwa, a w 11 sędziowie orzekli ważność sakramentu małżeństwa.

„Najczęstszą przyczyną jest niezdolność do podjęcia i wypełnienia obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej. Nie oznacza to, że są to osoby chore psychicznie, tylko z przyczyn zaburzonej osobowości, niedojrzałości nie są w stanie podjąć i wykonywać obowiązków małżeńskich jak budowanie wspólnoty, odpowiedzialność za dzieci i troska o duchowy rozwój małżeństwa. Gromadzą się tutaj różne problemy m.in.: alkoholizm, narkomania, egoizm, sadyzm, pracoholizm, zazdrość, a nawet uzależnienie od rodziców, gier komputerowych czy hazardu ” – mówi ks. dr Władysław Kostrzewa, oficjał Sądu Diecezjalnego w Tarnowie.

Już od stycznia do lutego tego roku wpłynęło do sądu 31 nowych spraw.

W Sądzie Diecezjalnym w Tarnowie, którego siedziba znajduje się w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie przy ul. Legionów 30 pracuje pięciu sędziów. Zanim jednak sprawa trafi na wokandę możliwe są mediacje. Poradnie Prawno – Kanoniczne działają w Tarnowie i Nowym Sączu. W ubiegłym roku do poradni sądeckiej zgłosiło się 201 osób, a w Tarnowie prawie pół tysiąca.

Do poradni zgłaszają się m.in. osoby, które są już po rozwodach cywilnych i chcą uregulować sprawę swego małżeństwa na drodze kanonicznej.

Przychodzą też osoby jeszcze przed rozwodem cywilnym i pragną ratować swoje małżeństwo na drodze mediacji. Przykładowo, w ubiegłym roku w Tarnowie z mediacji skorzystało 11 małżeństw.

Konsekwencją przeprowadzonego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa jest fakt, że strony są stanu wolnego i mogą ponownie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, o ile nie zachodzą inne przeszkody.

Powiązane artykuły

Back to top button