Aktualności

Przyjmowanie wniosków zakończone

Ocena Rady 21 listopada

Czwartek, 14 listopada był ostatnim dniem składania wniosków w naborach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Kwartet na Przedgórzu”. Do rozdysponowania jest 3,9 mln zł w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Małe projekty. W sumie złożono 45 wniosków o pomoc, które Rada oceni 21 listopada.

Wbrew obawom zainteresowanie tematycznymi naborami, których celem jest stworzenie szlaku historii ludzi, miejsc i wydarzeń oraz połączenie go systemem „Guide 24/24”, a także stworzenie unikatowego sytemu edukacji lokalnej, było bardzo duże. Na poszczególne działania złożono następującą liczbę wniosków: Odnowa i rozwój wsi – 14, Małe projekty – 29, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 1 oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej -1. Już teraz wiadomo, że nie wszystkie projekty zmieszczą się w limicie dostępnych środków.

O tym, które zostaną wybrane do finansowania zadecyduje teraz Rada, która zbierze się w czwartek, 21 listopada w siedzibie Stowarzyszenia (Waryś 327 A), o godz. 16.00. Jeżeli w tym dniu nie zostaną ocenione wszystkie wnioski, wówczas zebranie będzie kontynuowane w tym samym miejscu w piątek, 22 listopada 2013 roku o godz. 16:00.            

Powiązane artykuły

Back to top button