Aktualności

„Jesteśmy najlepsi” – Czchów

Początkiem  marca 2013r. w Miejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Czchowie odbyło się spotkanie z osobami, które w drodze rekrutacji prowadzonej przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Świadczeń Rodzinnych, Kierownika Projektu oraz Pracowników socjalnych zostały wybrane do udziału w projekcie systemowym pn. „Jesteśmy najlepsi”. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczestników z proponowanymi formami wsparcia, tj. w ramach aktywizacji zawodowej – przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, aktywizacji społecznej – przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych, aktywizacji edukacyjnej – organizacja kursów specjalistycznych oraz aktywizacji zdrowotnej – organizacja terapii psychologicznej.
       Do udziału w projekcie zakwalifikowały się 22 osoby, w tym 16 kobiet i 6 mężczyzn. Zgodnie z zasadą równości szans nikt nie był dyskryminowany ze względu na płeć. Wszyscy spełnili wymogi określone we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, mieszkają na terenie gminy Czchów, są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo oraz są w wieku aktywności zawodowej.

/UM Czchów/

Powiązane artykuły

Back to top button