Aktualności

Ranking Zamożności 2012. Gmina Borzęcin w czołówce małopolskich gmin

W najnowszym Rankingu Zamożności Samorządów 2012, który przygotował prof. Paweł Swianewicz dla Pisma Samorządu Terytorialnego “Wspólnota”, gminy i miasta z powiatu brzeskiego wypadły raczej przeciętnie. Najwyżej z gmin wiejskich powiatu brzeskiego i tarnowskiego sklasyfikowana została gmina Borzęcin – 14 miejsce w Małopolsce, 430 miejsce w kraju na 1571 gmin wiejskich objętych rankingiem z dochodem 2506,79 złotych na mieszkańca. Z gmin wiejskich powiatu brzeskiego Gnojnik został sklasyfikowany na 737 miejscu (dochód 2364, 55 zł na mieszkańca), Iwkowa na 757 miejscu (2358,46 zł na mieszkańca), Szczurowa na 1284 miejscu (2173,65 zł na mieszkańca) oraz Dębno na 1545 miejscu (1977,08 zł na mieszkańca). W kategorii miast Czchów został sklasyfikowany na 159 miejscu na 575 miast w Polsce z dochodem na mieszkańca w kwocie 2531,13 złotych, a w kategorii miast powiatowych Brzesko na 158 miejscu na 268 miast powiatowych w kraju z dochodem 2162,26 złotych.

Ranking Zamożności Samorządów to jedno z najbardziej prestiżowych zestawień w Polsce przygotowywane przez prof. Pawła Swianewicza już od 11 lat. Ranking opracowywany jest na podstawie dochodów własnych samorządów lokalnych oraz otrzymywanych subwencji, ale bez uwzględnienia dotacji celowych (np. pochodzących z funduszy unijnych). Od dochodów budżetu gmin odjęto również tzw. “janosikowe” (składki przekazywane przez samorządy w związku z subwencją równoważącą) oraz dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych


Jak tłumaczy prof. Paweł Swianewicz, chodzi o to, aby “porównywać faktyczną zamożność, a nie skutki podejmowanych w gminach autonomicznych decyzji odnoszących się do polityki fiskalnej”. Natomiast duże dotacje inwestycyjne, choć potrafią “wywindować” samorząd w rankingu, mają charakter incydentalny (chwilowy) i nie odzwierciedlają trwałego wzrostu zamożności.

– Tak wysoka pozycja gminy Borzęcin w Rankingu Zamożności Samorządów na pewno cieszy, zważywszy że w 2004 roku kiedy zapoczątkowano prowadzenie rankingu byliśmy notowani na 1119 miejscu w kraju. W stosunku do roku 2004 poprawiliśmy swoja pozycję o 689 miejsc, a do roku 2011 o 42 miejsca – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin To świadczy o ciągle rosnącym potencjale gminy Borzęcin, który już dzisiaj znacznie przewyższa potencjał, mających dużo większe możliwości rozwoju miast, takich jak na przykład Brzesko. W 2012 roku dochód gminy Borzęcin w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przewyższał o 344 złote dochód miasta i gminy Brzesko per capita.

Gminy wiejskie powiatu brzeskiego i tarnowskiego – Ranking Zamożności 2012 (w nawiasie miejsce w 2004 roku):

Lokata w Rankingu 2012

numer

nazwa

województwo

powiat

Dochód na 1 mieszkańca gminy w zł

430 (1119)

120201

Borzęcin

małopolskie

brzeski

2506,79

737 (1121)

120205

Gnojnik

małopolskie

brzeski

2364,55

757 (1271)

120206

Iwkowa

małopolskie

brzeski

2358,46

890 (1067)

121602

Gromnik

małopolskie

tarnowski

2314,99

948 (1284)

121607

Rzepiennik Strzyżewski

małopolskie

tarnowski

2295,15

1214 (711)

121608

Skrzyszów

małopolskie

tarnowski

2199,83

1243 (101)

121611

Wierzchosławice

małopolskie

tarnowski

2190,76

1284 (1275)

120207

Szczurowa

małopolskie

brzeski

2173,65

1286 (1455)

121612

Wietrzychowice

małopolskie

tarnowski

2172,56

1204 (1081)

121609

Tarnów

małopolskie

tarnowski

2165,47

1386 (1061)

121603

Lisia Góra

małopolskie

tarnowski

2124,66

1505 (1013)

121604

Pleśna

małopolskie

tarnowski

2041,18

1545 (1032)

120204

Dębno

małopolskie

brzeski

1977,08

 
W powiecie tarnowskim najwyższą pozycję spośród gmin wiejskich uzyskała gmina Gromnik, która uplasowała się na 890 miejscu Rankingu Zamożności Samorządów. Dochód na 1 mieszkańca w tej gminie wyniósł 2314,99 złotych. Najniżej sklasyfikowana została gmina Pleśna z dochodem 2041,18 złotych na mieszkańca.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button