Aktualności

Rejestracja noworodków w sieci

Systematycznie rośnie liczba dzieci rodzących się w Porodówkach Nowej Generacji w Tuchowie i Dąbrowie Tarnowskiej. W ciągu ostatniego kwartału przyszło w nich na świat blisko 600 noworodków. Teraz ich rodzice nie muszą już osobiście rejestrować narodzin dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Mogą skorzystać z internetowej rejestracji, a czas spędzić z nowym członkiem rodziny.

Nowe narzędzie do rejestracji jest – jak zapewniają wspólnie ministrowie cyfryzacji i zdrowia – proste, szybkie, bezpieczne i w pełni bezpłatne. Aby zarejestrować narodziny za pośrednictwem sieci niezbędny jest utworzenie tak zwanego Profilu Zaufanego. Pozwala on na potwierdzenie tożsamości. Chodzi o to, aby nikt nie mógł się podszyć pod rodzica dokonującego rejestracji. Narodziny dziecka należy zgłosić na stronie www.obywatel.gov.pl w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia.

Według przepisów jeśli rodzice nie zgłoszą urodzenia dziecka do urzędu                 w ciągu 21 dni – kierownik tej placówki sam wybiera imię i rejestruje dziecko. Robi to na podstawie karty urodzenia. Taką kartę wystawia upoważniona do tego osoba, która odebrała poród – zazwyczaj położna lub lekarz. Przekazuje ją do urzędu stanu cywilnego najpóźniej 3 dni od wystawienia dokumentu. Urodzenie dziecka może zgłosić matka lub ojciec, którzy mają pełną zdolność do czynności prawnych. Jeśli ojciec nie jest mężem matki dziecka powinien wcześniej złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa.

Nie ma sformalizowanej listy imion, które można nadać dziecku, ale należy wziąć pod uwagę ograniczenia w tym zakresie. Mówią one o tym, że nie można nadać dziecku więcej niż dwóch imion, imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite i nie może także mieć formy zdrobniałej. Według przepisów kierownik urzędu może odmówić przyjęcia wybranych imion. Powstępuje tak, gdy uzna, że imiona nie spełniają wymagań określonych przepisami. Rodzice otrzymują wtedy decyzję administracyjną, od której można się odwołać w ciągu czternastu dni do wojewody. Odwołanie trzeba złożyć u kierownika, który wydał decyzję.

W Tuchowie najpopularniejsze ostatnio imiona dla dziewczynek to: Zofia, Antonina, Lena i Maja. Chłopcy najczęściej otrzymują imiona: Jan, Franciszek, Antoni i Szymon.

Powiązane artykuły

Back to top button