Aktualności

Renowacja Świętego Floriana

Na brzeskim Rynku trwa renowacja figury świętego Floriana. Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 30 tysięcy złotych. Urząd Miejski przeznaczył na to zadanie ponad 20 tysięcy złotych, a pozostała część kosztów zostanie pokryta z dofinansowania przyznanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach konkursu   „Kapliczki Małopolski 2021”.

Wzniesiona w 1731 roku odnawiana była czterokrotnie – w 1906, 1941, 1967 i 2003 roku. Od ostatniej renowacji minęło już 18 lat. W tym czasie rzeźba uległa wielu zniszczeniom i obecnie wymaga pilnych prac konserwatorskich. Przez ostatnie 18 lat pomnik w wielu miejscach porósł mchem i jest mocno zabrudzony. Spore szkody spowodowały warunki atmosferyczne – działania promieni słonecznych i opady doprowadziły do erozji piaskowca, pojawiło się też sporo ubytków w kamiennej strukturze figury. Niekorzystny wpływ wywierają też spaliny i dym wydobywający się z kominów okolicznych kamienic.

            Odnowa rzeźby mająca na celu przywrócenie jej dawnej świetności prowadzona będzie pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków i według jego zaleceń. Po oczyszczeniu z nawarstwień wtórnych i zabezpieczeniu substancji zabytkowej figura zostanie nasączona środkiem do zwalczania mikroflory. Następnym etapem prac będzie uzupełnienie ubytków, po czym całość zostanie zaimpregnowana w celu zapewnienia cyrkulacji wilgotnościowej. Wszystkie napisy, które również uległy uszkodzeniom, zostaną dokładnie odtworzone.    

/UM Brzesko/

Powiązane artykuły

Back to top button