Aktualności

Rezygnacja Radnego

Na podstawie zapisów ordynacji wyborczej, Rada Gminy Borzęcin na sesji w dniu 15 lutego br. podjęła uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Marcina Gacy, reprezentującego okręg wyborczy nr 3 Borzęcin Dolny – Jagniówka. Uprzednio radny skierował do Przewodniczącego Rady Gminy pismo, w którym oświadczył, że z dniem 18 stycznia br. zrzeka się mandatu radnego.

Marcin Gaca był radnym kadencji 2010 – 2014. W wyborach do Rady Gminy w 2010 roku, startował z Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależnych uzyskując 108 głosów. Stanowiło to 28,5% ważnych głosów w skali okręgu.

Zgodnie z ordynacją wyborczą, uzupełnienie składu Rady Gminy nastąpi w drodze wyborów uzupełniających, które zostaną przeprowadzone w ciągu trzech miesięcy od daty stwierdzenia przez Radę wygaśnięcia mandatu.

Powiązane artykuły

Back to top button