Aktualności

Rozstrzygnięto I rundę Ekoszkoły

Szkoła Podstawowa z Przyborowa (powiat brzeski) oraz Gimnazjum w Budzowie (powiat suski) zwyciężyły w swoich kategoriach w I rundzie Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła. Konkurs, w którym rywalizuje w tym roku 31 szkół podstawowych oraz 17 gimnazjów składa się z pięciu etapów a 18 maja w Borzęcinie rozstrzygnięto ten, w którym przy pomocy testu weryfikowano wiedzę ogólną reprezentujących swoje szkoły trójek uczniowskich, dotyczącą ekologii i ochrony przyrody z uwzględnieniem Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego, Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. – Cieszę się, że z małego, gminnego konkursu organizowanego wspólnie z Cecylią Czaja z Borzęcina – pomysłodawczynią zadania, dzięki wsparciu dyrektor Urszuli Blicharz i współpracowników z tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie zrodził się kilkuetapowy projekt, do którego w tym roku zgłosiło się w sumie 48 szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz 93 przedszkola z Małopolski komentuje Piotr Kania, dyrektor ośrodka kultury w Borzęcinie, współorganizator projektu. Składający się z 5 etapów projekt stał się działaniem, w którym uczestniczące szkoły i przedszkola muszą wykazać się swoimi inicjatywami ekologicznymi za ostatnie 2 lata oraz wiedzą startujących w nim uczestników. Patronat nad zadaniem sprawują: Wojewoda Małopolski Józef Pilch, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Starosta Powiatu Brzeskiego Andrzej Potępa, Wójt Gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak oraz instytucje: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Europejskie Centrum Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie.

Organizowany od 9 lat konkurs po raz drugi odbył się w konwencji kilkuetapowego projektu. W tym roku zgłosiły się do niego szkoły i przedszkola z wielu powiatów, m.in.: tarnowskiego, nowosądeckiego, brzeskiego, suskiego, bocheńskiego, gorlickiego, dąbrowskiego, wielickiego, krakowskiego, miechowskiego, limanowskiego, brzeskiego, nowotarskiego czy oświęcimskiego. – Oczywiście to powód do satysfakcji dla organizatorów, ale też i obowiązek, który staramy się wypełnić jak najlepiej – mówi Piotr Kania, pełniący rolę przewodniczącego jury w trzech etapach projektu. – Cieszy nas aktywność placówek oświatowych, podnoszących wiedzę swoich podopiecznych i chwalących się osiągnięciami, także tymi w skali mikro, w skali swojej gminy, swojej miejscowości, środowiska przyrodniczego w którym funkcjonują. Zarówno organizatorzy, jak i wieloosobowa komisja jury powołana przez Małopolskiego Kuratora Oświaty ma sporo pracy. Szkoły bardzo poważnie podeszły do projektu, a że mają się czym pochwalić, to ocena jest trudna i złożona. Trzy etapy mamy już za sobą, w tym konkurs wiedzy odbywający się w Borzęcinie. Ocena III i Iv rundy jeszcze przed nami.

Jak przyznaje Cecylia Czaja, współorganizatorka projektu, prace nad przygotowaniem bieżącej edycji Ekoszkoły,  Ekoprzedszkola  trwały od początku roku szkolnego. – To duże przedsięwzięcie, które wymaga wielu ustaleń komentuje. – Stąd moje ciągłe kontakty z  tarnowską delegaturą kuratorium oświaty, praktycznie już od września ubiegłego roku. Za tą nieustającą gotowość i chęć współpracy pragnę podziękować Bożenie Nowak – wizytator Kuratorium Oświaty Delegatura w Tarnowie oraz Urszuli Blicharz – dyrektor Delegatury w Tarnowie, bez której przedsięwzięcie nie miałoby rangi wojewódzkiej. Szczególne podziękowania składam Piotrowi Kania – dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, który włożył mnóstwo wysiłku, aby konkurs był na tak wysokim poziomie. Serdecznie dziękuję jury projektu, zacnym patronom oraz sponsorom nagród. Dziękuję wszystkim i każdemu z osobna za zaangażowanie, a w szczególności nauczycielom i dzieciom.  Podstawowym celem Ekoszkoły i Ekoprzedszkola  jest pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, wdrażanie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt swojego regionu, inspirowanie uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska,  a także budowanie świadomości, że stan środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Poprzez Projekt Ekoszkoła, Ekoprzedszkole młodzi ludzie lepiej poznają przyrodę, uczą się ją szanować oraz  mają możliwość kształtować  środowisko przyrodnicze i znaleźć w nim właściwe dla siebie miejsce.

Runda pierwsza projektu już za nami. Rozstrzygnięcie i podsumowanie kolejnych czterech etapów będzie miało miejsce we wtorek 14 czerwca 2016 roku w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura Urzędu w Tarnowie.

Wyniki I Rundy Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego Ekoszkoła.

 

Kategoria Szkoła Podstawowa

  • Miejsce 1 – Zespół Szkół i Przedszkola im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przyborowie
  • Miejsce 2 – Szkoła Podstawowa w Siekierczynie  z Filią w Falkowej.
  • Miejsce 2 – Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Władysława Jagiełły w Zaborowie
  • Miejsce 3 – Zespół Szkolno- Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Woli Radłowskiej
  • Wyróżnienie – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łoniowej

Kategoria Gimnazjum:

  • Miejsce 1 – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie
  • Miejsce 2 – Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Bohaterów Powiśla Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej
  • Miejsce 3 – Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej 

I runda :: EKOSZKOŁY

I runda :: EKOSZKOŁY

I runda :: EKOSZKOŁY

I runda :: EKOSZKOŁY

I runda :: EKOSZKOŁY

I runda :: EKOSZKOŁY

I runda :: EKOSZKOŁY

I runda :: EKOSZKOŁY

I runda :: EKOSZKOŁY

I runda :: EKOSZKOŁY

I runda :: EKOSZKOŁY

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button