Aktualności

Rozwój sportu jednym z priorytetów gminy

Blisko 300 tysięcy złotych trafi do podmiotów realizujących zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Borzęcin. Przed kilkoma dniami gmina podzieliła środki zapisane w budżecie na ten cel. Rozstrzygnięto również konkurs na realizację zadania publicznego gminy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom polegającego na organizacji pozaszkolnych programów profilaktycznych i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Największą dotację otrzymało Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego z siedzibą w Borzęcinie, które prowadzi IV-ligowy klub sportowy Sokół Borzęcin, w tym szkółkę piłkarską „Sokole Orliki”. Do budżetu klubu, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży trafi łącznie 146 tysięcy złotych. Występująca w V lidze Iskra Łęki otrzyma 42 tysiące złotych. Gminny Klub Sportowy w Borzęcinie prowadzący A klasową drużynę Victorii Bielcza, Koło Strzeleckie LOK oraz trampkarzy Dolanki Borzęcin Dolny pozyskał 50 tysięcy złotych. Do budżetu Towarzystwa Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości w Przyborowie, prowadzącego B-klasowy klub sportowy Błękitni Przyborów trafi 26 tysięcy złotych, w tym 3 tysiące złotych na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Borzęcińskie Stowarzyszenie Futsalu „GRYF”, z drużyną występującą na co dzień w tarnowskiej I lidze futsalu otrzyma 14 tysięcy złotych, a Sekcja Sportów Walki TOMI – SPORT, z funkcjonującą w gminie Borzęcin szkółką MMA – 13 tysięcy złotych.

Dostrzegamy zapał i chęć młodych ludzi do rozwijania sportowych umiejętności, pracę i zaangażowanie działaczy sportowych, sukcesy i wyniki klubów oraz poszczególnych zawodników, dlatego z roku na rok na sport przeznaczamy coraz to większe środki – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin. – W tym roku na dotacje dla klubów przeznaczyliśmy 260 tysięcy złotych, w stosunku do 200 tysięcy przeznaczonych na ten cel w roku ubiegłym. To o 30 % więcej. Nie inaczej jest w przypadku środków na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży, gdzie zwiększyliśmy pulę środków z 21 tysięcy złotych w roku ubiegłym do 33 tysięcy złotych w roku bieżącym.

Wszystkie kluby sportowe funkcjonujące na terenie gminy Borzęcin złożyły wnioski o udzielenie dotacji z budżetu gminy Borzęcin na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej sportu. Mniejszym zainteresowaniem natomiast, cieszył się konkurs na realizację zadania publicznego gminy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom, polegającego na organizacji pozaszkolnych programów profilaktycznych i zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Wystartowały w nim tylko dwa podmioty: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Rozwoju i Integracji Europejskiej Powiatu Brzeskiego z siedzibą w Borzęcinie oraz Towarzystwo Wspierania Sportu, Kultury i Rozwoju Przedsiębiorczości w Przyborowie.

Powiązane artykuły

Back to top button