Aktualności

Rozwojowy budżet Borzęcina

Aż 15 milionów 346 tysięcy złotych wyda samorząd gminy Borzęcin na inwestycje w roku 2012. Przed kilkoma dniami Rada Gminy w Borzęcinie jednogłośnie uchwaliła budżet, którego dochody zamykają się kwotą 35 milionów 350 tysięcy złotych, wydatki ogółem kwotą 36 milionów 116 tysięcy złotych przy niewielkim deficycie w kwocie 766 tysięcy złotych, znajdującym pokrycie w planowanych przychodach.

Najwięcej środków z budżetu tj. 42,5% wydatków ogółem gmina wyda na inwestycje, 24,6% pochłoną wydatki na oświatę, 11,4% na pomoc społeczną oraz 9,4% na administrację publiczną. 3 miliony 575 tysięcy złotych gmina przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz obsługę długu publicznego. Dochody majątkowe budżetu gminy Borzęcin na rok 2012 zamykają się kwotą 12 milionów 707 tysięcy złotych, z czego 8 milionów 205 tysięcy stanowią dotacje pozyskane dzięki operatywności samorządu ze środków programów Unii Europejskiej, a pozostała kwota stanowi zakładane dochody z planowanej sprzedaży majątku tj. działek pod budownictwo mieszkaniowe i działalność przemysłową, o które pytają liczni zainteresowani mieszkańcy regionu i przedsiębiorcy.

– To korzystniejszy budżet od tego, jaki uchwaliliśmy na 2011 rok – mówi wójt gminy Borzęcin Janusz Kwaśniak. – W stosunku do uchwały budżetowej sprzed roku budżet na 2012 rok przewiduje wyższe o 3 miliony 926 tysięcy złotych dochody, wyższe o 2 miliony 484 tysiące wydatki oraz większe o 1 milion 609 tysięcy złotych nakłady na gminne inwestycje. Kwoty te w trakcie roku budżetowego ulegną, podobnie jak to miało miejsce w trakcie roku 2011 zwiększeniu ze względu na pozyskane fundusze z zewnątrz, względem których zostaną podpisane kolejne umowy dotacyjne. Jestem przekonany, że wskaźnik wydatków na inwestycje po raz kolejny przekroczy 50% wydatków budżetu ogółem – podkreśla wójt Kwaśniak.

 

Planowane na 2012 rok inwestycje to przede wszystkim kontynuacja inwestycji już realizowanych i rozpoczęcie realizacji nowych.

Na wodociągowanie gminy, w tym m.in. dobudowę nowych przyłączy wodociągowych w miejscowości Przyborów oraz połączenie sieci wodociągowej Borzęcina i Bielczy gmina wyda 1 milion 521 tysięcy złotych, na partycypację w kosztach wykonania projektów budowy chodników przy drogach powiatowych i przebudowę urządzeń melioracyjnych przy tych drogach – 191 tysięcy złotych, na partycypację w modernizacji drogi wojewódzkiej 768 w miejscowości Przyborów w gminie Borzęcin – 220 tysięcy złotych, na budowę dróg wewnętrznych w gminie, nowe nawierzchnie bitumiczne na drogach gminnych oraz projekt chodnika przy drodze gminnej w Bielczy – 315 tysięcy złotych, na budowę terenu rekreacyjnego wraz z placem zabaw w centrum wsi Borzęcin Dolny oraz placu zabaw w Łękach – 157 tysięcy złotych, na projekt i przebudowę przystanku autobusowego w centrum Borzęcina – 240 tysięcy złotych, na przebudowę dachu i termomodernizację szkoły podstawowej w Łękach, termomodernizację przedszkola w miejscowości Bielcza, termomodernizację budynku magazynu OC w Borzęcinie – 480 tysięcy złotych, na przebudowę remizy OSP w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi oraz  projekt przebudowy i modernizacji remizy OSP w Borzęcinie Dolnym – 2 miliony 565 tysięcy złotych, na budowę Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie – 5 milionów 315 tysięcy złotych, na budowę sieci bezpłatnego internetu w gminie Borzęcin wraz zakupem komputerów – 444 tysiące złotych, na przebudowę obiektów sportowo – rekreacyjnych w Borzęcinie, Przyborowie i Bielczy, etap II modernizacji obiektu sportowego KS Przyborów oraz projekt przebudowy obiektu sportowego Victorii w Bielczy – 3 miliony 271 tysięcy złotych, na doposażenie i modernizację obiektów Gminnego Ośrodka Kultury – 230 tysięcy złotych, na projekty i dobudowę punktów świetlnych na terenie gminy – 64 tysiące złotych.

 

W budżetu zabezpieczono również środki finansowe na zakup koparko – ładowarki dla potrzeb gospodarczych Urzędu Gminy w Borzęcinie oraz lekkiego wozu bojowego dla OSP w Borzęcinie Dolnym w kwocie 320 tysięcy złotych.

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button