Aktualności

Specjalista na wyciagnięcie ręki

Poszerzenie możliwości dostępu do specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców Wierzchosławic i sąsiednich miejscowości. Taki jest skutek umowy, którą Centrum Zdrowia Tuchów zawarło z firmą Comarch.  Na jej podstawie pacjenci z podejrzeniem chorób serca mogą się poddawać telekonsultacji kardiologicznej.

 

U lekarza podstawowej opieki zdrowotnej często szukają pomocy pacjenci z nadciśnieniem tętniczym. Przyczyną mogą być problemy natury kardiologicznej. Pacjenci z wiejskich ośrodków mają zazwyczaj mniejsze szanse na skorzystanie z pomocy specjalisty niż mieszkańcy dużych miast. Zdarza się, że nawet jeśli dostają skierowanie  to – z powodu dojazdu, pochłaniającego czas i pieniądze – nie decydują się na wykonanie badania. Teraz ten problem udało się rozwiązać w Centrum Zdrowia Wierzchosławice dzięki telekonsylium. W tej formie terapii bierze udział lekarz specjalista w dziedzinie kardiologii. Przy wykorzystaniu sprzętu telemedycznego przeprowadza on z pacjentem wywiad na odległość, dokonuje analizy zapisu EKG oraz interpretacji badań dodatkowych. Rezultatem jest ustalenie optymalnego leczenia kardiologicznego.

 

Warto podkreśli, że prócz tego, iż nowy rodzaj świadczenia ułatwia pacjentom zamieszkałym w środowisku wiejskim dostęp do leczenia specjalistycznego,             to umożliwia ona także lekarzom POZ konsultacje trudniejszych przypadków. W sytuacjach, gdy jest im potrzebne wsparcie w postępowaniu z pacjentem zapewnia je wykwalifikowany zespół specjalistów. Sami lekarze POZ także uczestniczą w konsultacjach. Dodatkową korzyścią jest zatem  upowszechnienie nowatorskich metod konsultowania chorych i wykorzystywania współczesnych technik komunikacji.  

 

Możliwość realizacji nowych świadczeń, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, istnieje od kilku miesięcy. Specjalne zarządzenie w tej sprawie, dotyczące świadczeń kontraktowanych odrębnie, wydał prezes NFZ. Nie ma jednak zagrożenia, że telekonsultacja zastąpi niebawem tradycyjne formy leczenia. Zgodnie z przepisami nie może być ona stosowana częściej                   niż raz na trzydzieści dni i maksymalnie cztery razy w roku. Warto podkreślić, że to właśnie Małopolska jako pierwszy region w kraju wprowadziła zdalne porady lekarskie. Jak mówi szefowa Zespołu Przychodni Centrum Zdrowia Tuchów Magdalena Gębica pacjenci POZ z Wierzchosławic zainteresowani wykonaniem telekonsultacji powinni się kontaktować z rejestracją tamtejszej przychodni pod numerem 14 679 70 22. Świadczenie jest wykonywane praktycznie od ręki.  

Powiązane artykuły

Back to top button