Aktualności

Stypendia dla studentów z gminy Iwkowa

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa informuje o możliwości ubiegania się o stypendia na rok akademicki 2015/2016. Stypendia dla osób zamieszkałych (posiadających stałe zameldowanie nie krócej niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia programu) na terenie gminy Iwkowa będą przyznawane w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Aby ubiegać się o stypendium w wysokości 5.000,00 zł kandydat musi:

    • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
    • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
    • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze.
  • uzyskać rekomendację Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa.

Termin składania wniosków o udzielenie rekomendacji do ubiegania się o stypendium wraz z załącznikami, w biurze Stowarzyszenia przy stadionie IVY Iwkowa, upływa 5 sierpnia 2015 roku tj. środa o godzinie 16-tej.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Jasnos tel. 693 45 48 72, jasnos@op.pl

Powiązane artykuły

Back to top button