Aktualności

Super Senior

Od dnia 1 czerwca 2015 roku Fundacja „MAGMA” im. Ronalda Reagana w Borzęcinie przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego przystąpiła do realizacji projektu pn. „Super Senior”.
Realizacja projektu ma na celu wsparcie funkcjonowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych w wieku emerytalnym poprzez aktywność turystyczną połączoną z edukacją prozdrowotną oraz integrację i nawiązanie relacji pomiędzy mieszkańcami 5 powiatów województwa małopolskiego.
Projekt zakłada udział 50 osób (kobiet i mężczyzn) w wieku emerytalnym z terenu 5 gmin województwa małopolskiego – 5 powiatów : brzeskiego, proszowickiego, bocheńskiego, tarnowskiego i miechowskiego (teren obejmuje 2 subregiony).
W ramach projektu „Super Senior” zaplanowano następujące działania: spotkanie organizacyjne z uczestnikami, jednodniowy wyjazd integracyjny na baseny termalne do Solca Zdroju połączony z warsztatami z zakresu profilaktyki zdrowia, dwudniowy wyjazd integracyjny do Krynicy Zdrój połączony ze zwiedzaniem części zdrojowej oraz marszami nordic walking, zorganizowanie konferencji na temat „ Żyjmy zdrowo” promującej aktywny i zdrowy styl życia seniorów, udział uczestników projektu w borzęcińskim Święcie Grzyba, zorganizowanie pogadanki tematycznej „Jedzmy zdrowo” połączonej z degustacją „zdrowych” potraw przygotowanych przez uczestników, dwa wyjazdy integracyjne na grzybobranie połączone ze wspólnym grillowaniem, zorganizowanie przez uczestników Europejskiego Dnia Seniora oraz spotkanie podsumowujące realizację projektu ”Super Senior”.
Zaplanowane spotkania ( oprócz wyjazdów) dzięki życzliwości i przychylności Wójta Gminy Szczurowa Pana Mariana Zalewskiego będą się odbywały w Szczurowej.
Projekt będzie realizowany do 31 października 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych emerytów do uczestnictwa w projekcie!
Telefon kontaktowy: 605 687 807

Powiązane artykuły

Back to top button