Aktualności

Święto Konstytucji w Brzesku

Jak co roku, bardzo uroczyście obchodzono święto Konstytucji 3 Maja w Brzesku. Rozpoczęto przed budynkiem Urzędu Miejskiego, skąd wyruszyły na mszę św. za Ojczyznę delegacje i poczty sztandarowe.

Mszę w kościele NMP MK i św. Jakuba odprawił prałat Józef Drabik wraz z księżmi z dekanatu brzeskiego. Jej uczestnicy modlili się o pomyślność kraju i ludzi w nim żyjących, by potem przejść pod Pomnik Nieznanego Żołnierza. Kwiaty i wieńce pod pomnikiem złożyli: w imieniu mieszkańców gminy burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka wraz z małżonką,  zastępcą Jerzym Tyrkielem i sekretarzem gminy Stanisławem Sułkiem; przewodniczący Rady Miejskiej  w  Brzesku Krzysztof Ojczyk wraz z radnymi; wiceminister zdrowia a zarazem poseł RP, Józefa Szczurek-Żelazko; w imieniu wojewody małopolskiego kwiaty złożyła Ewa Podłęcka; wicestarosta Ryszard Ożóg, przewodniczący rady powiatu Kazimierz  Brzyk oraz radny Maciej Podobiński; w imieniu posła do Parlamentu Europejskiego Edwarda Czesaka kwiaty złożył Mieczysława Klimek; w imieniu sejmiku Województwa Małopolskiego kwiaty składał radny Adam Kwaśniak; w imieniu Posła RP – Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL) kwiaty złożył jego asystent Rafał Dąbrowski; asystent Posła Czesława Siekierskiego – Adrian Zaleśny; klub radnych Prawa i Sprawiedliwość na czele z przewodniczącym Jarosławem Sorysem; klub radnych Wspólnoty Samorządowej na czele z przewodniczącą klubu Marią Kądziołką; komendant KPP podinsp. Bogusław Chmielarz; bryg. Piotr Słowiak; w imieniu  Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oddział w Brzesku kwiaty złoży Piotr Duda wraz z  przedstawicielami szkolnego klubu historycznego im. Armii Krajowej ZSP 1 w Brzesku; księża dekanatu brzeskiego na czele z ks. dziekanem Józefem Drabikiem; Jednostka Strzelecka 20 59 wraz z przedstawicielami Ligi Obrony Kraju – Andrzej Gruca, mł. insp. Mirosław Król, st. sierż. Szymon Zawadzki; Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych  w Brzesku –   prezes dh. Marian Czarnik;  Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku – prezes Bogusław Wawryka; Dziecięca Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP w Jadownikach; Dziecięca Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP w Porębie Spytkowskiej; Delegacja Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Brzesko im. Mikołaja Kopernika na czele z Komendantem Hufca podharcmistrzem Bartłomiejem Turlejem; Brzeskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – wiceprezes Zdzisław Grzegorzek; delegacja  Komitetu  Terenowego Prawo i Sprawiedliwość – Stanisław Pacura; delegacja Komitetu Brzeskiego Platforma Obywatelska – Jan Musiał, Katarzyna Pacewicz-Pyrek; ugrupowanie Wolni i Solidarni wraz z Endecją; Stowarzyszenie na rzecz Nowej Konstytucji – Krzysztof Stec; Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego – Andrzej Dzień; przedstawiciele Nowoczesnej; Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”- Janusz Duda, Urszula Majmurek; Związek Nauczycielstwa Polskiego – Mieczysław Żurek; delegacja zarządu Osiedla Kościuszki – Ogrodowa; delegacja z Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej –dyrektor Adam Smołucha; delegacja Cechu Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Brzesku – Ludwik Cyga, Mieczysław Hebda, Eugeniusz Kopacz; Stowarzyszenie Przedsiębiorców Brzeskich – prezes Halina Mrówka, Franciszek Krupa; Krakowska Kongregacja Kupiecka- Prezes Bogdan Baranek, Katarzyna Pacewicz – Pyrek; Stowarzyszenie Ziemi Brzeskiej „Porozumienie” – prezes Henryk Pałka; dyrektor  Miejskiego Ośrodka Kultury Małgorzata Cuber wraz z dyrektorem  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku Kariną Legutek; Brzeskie Zakłady Komunalne – prezes Janusz Filip; Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Brzesko – prezes Jacek Wróblewski; Uniwersytet Trzeciego Wieku – na czele z prezes Cecylią Jabłońską; PSS „Społem” – prezes Marek Kokoszka; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Katolickie Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3; Publiczna Szkoła Podstawowa w Buczu; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Jadownikach; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadownikach; w imieniu Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu kwiaty złożyli harcerze; Publiczna Szkoła Podstawowa w Morzyskach; Publiczna Szkoła Podstawowa w Okocimiu; Publiczna Szkoła Podstawowa w Sterkowcu; Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczepanowie.

Przy tej okazji został odsłonięty odrestaurowany nagrobek legionisty Władysława Steca z Brzeska, który zginął w 1918 roku. Koszty renowacji nagrobka ponieśli państwo Halina i Michał Mrówkowie.

Po południu w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku rozpoczęło się spotkanie, w czasie którego licznie zgromadzeni mieszkańcy z całej gminy śpiewali pieśni patriotyczne. Spotkanie prowadził Krzysztof Szydłowski, towarzyszył mu Andrzej Piotrowski, Andrzej Soja, chłopięcy chórek z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Brzesku.

Powiązane artykuły

Back to top button