Aktualności

Szósta już edycja Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło”

światów odkrywcą

można

wędrując dookoła świata

przeoczyć wszystko

/Józef Baran, Światy/        

Rozwijać swoje skrzydła i talent

Wystartowała kolejna, szósta już edycja Małopolskiej Nagrody Poetyckiej „Źródło” oraz druga edycja „Małego Źródła”, konkursów poetyckich realizowanych wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie oraz Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. Idea obu przedsięwzięć wynika z potrzeby umacniania – zagrożonego w dobie globalizacji – poczucia tożsamości. Ponadto jest też związana z istotnymi pytaniami: kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, jakie są źródła naszego systemu wartości, na czym opiera się ten system. Zmagania poetów obok prestiżu i możliwości prezentacji poezji na szerokim forum dają także możliwość zdobycia nagród finansowych, których pula wynosi w tym roku 12.800 złotych.

W poprzedniej edycji w obu konkursach uczestniczyło ponad 200 poetów z Polski i z zagranicy. Organizatorzy liczą – przynajmniej – na podobną frekwencję i zapraszają wszystkich, którzy potrafią i lubią piórem wyrazić siebie i otaczającą nas rzeczywistość. Tematyka powinna nawiązywać do idei konkursu, a utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych, podobnych przedsięwzięciach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy). Forma utworów jest dowolna, a zgłoszenia – do dnia 25 czerwca br. – należy wysyłać wyłącznie drogą e-mailową. Rozstrzygnięcie „Źródła” i „Małego Źródła” oraz ogłoszenie laureatów nastąpi w październiku 2022 roku podczas uroczystej gali.

Pracami jury przewodzi Józef Baran znakomity poeta rodem z Borzęcina, autor ponad 30 książek, juror wielu konkursów poetyckich. Skład uzupełniają: Jadwiga Malina – poetka, animatorka kultury, sekretarz Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich; Beata Paluch – aktorka Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, interpretatorka poezji; Adam Ziemianin – poeta, dziennikarz, twórca inspirujący wykonawców poezji śpiewanej.

Więcej informacji w temacie obu poetyckich inicjatyw można znaleźć w Regulaminach konkursowych na stronach www.csm.tarnow.pl lub www.borzecin.pl oraz na w portalu społecznościowym https://www.facebook.com/nagrodazrodlo

Biuro organizacyjne konkursów:

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Małopolska Nagroda Poetycka „Źródło”

Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do poetów pełnoletnich, jeszcze nieznanych bądź mało znanych oraz debiutantów zarówno z kraju, jak i z zagranicy. W trakcie minionych pięciu edycji zliczono ponad tysiąc zgłoszeń – około pięć tysięcy wierszy. – Z roku na rok Źródło” staje się jednym z najważniejszych konkursów poetyckich w Polsce i to nie tylko z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń, ale i z uwagi na szeroki diapazon ważnych tematów i problemów podejmowanych przez autorów prac – przyznaje Józef Baran. W tym roku laureaci zostaną uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami pieniężnymi o łącznej wartości 9.500 złotych. Warunkiem udziału w przedsięwzięciu jest nadesłanie do organizatora od trzech do czterech utworów poetyckich w postaci plików w formacie pdf.

Małopolska Nagroda Poetycka „Małe Źródło”

Organizowana po raz drugi i adresowana do uczniów małopolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w wieku 14-18 lat. Celem konkursu jest popularyzacja poezji wśród polskiej młodzieży, znalezienie przez młodych twórców inspiracji dla własnej twórczości poetyckiej, dbałość o rozwój ich wrażliwości na słowo pisane oraz odkrywanie młodych talentów. Warunkiem udziału jest nadesłanie trzech utworów poetyckich w postaci plików w formacie pdf. Pula nagród to 3.300 złotych.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button