Aktualności

Trwają prace w Górce

Trwają  prace przy odnowie i zagospodarowaniu centrum miejscowości Górka, zlokalizowanego na placu po drugiej stronie remizy OSP. Realizowana przez Gminę Szczurowa inwestycja obejmuje budowę utwardzonego placu publicznego, leżącego u zbiegu dróg gminnej i powiatowej z chodnikiem i kładką nad istniejącym kanałem wodnym oraz kanalizacją odprowadzającą wody deszczowe. Plac wyposażony zostanie w małą architekturę w formie altanki, ławek, koszy, miejsc postojowych dla rowerów oraz oświetlenia. Powiązany zostanie z przebudowanym przystankiem autobusowym poprzez przejście nad rowem melioracyjnym. Wybudowane zostanie również podium murowane z kwietnikami i drewnianymi siedziskami oraz barierki zabezpieczające.

Wykonawcą inwestycji – wyłonionym w drodze procedury przetargowej – jest Zakład Usług Remontowych Marek Solak ze Strzelec Wielkich. Środki pozyskane przez Gminę Szczurowa na realizację inwestycji pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oś priorytetowa 4 „Leader.

/UG Szczurowa/

Powiązane artykuły

Back to top button