Aktualności

Ustawa śmieciowa

W związku z wejściem życie w dniu 1 stycznia 2012 roku, zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391), nastąpią zmiany w sposobie oddawania śmieci i opłacie. Wspomniana ustawa wprowadza „rewolucję” w systemie, polegającą na tym, że mieszkańcy nie będą podpisywać umów na wywóz odpadów komunalnych, gdyż zrobi to za nich gmina.
Systemem odbioru odpadów komunalnych zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Gminy w zamian za uiszczoną opłatę. Wprowadzony system i solidarna opłata za usługi ma spowodować, iż nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci do lasu, spalać w piecach, porzucać przy drogach itp. Ponadto nowy system gospodarowania odpadami ma zachęcać mieszkańców do segregacji odpadów.

W gminie Brzesko już wiadomo – ile wyniosą nowe składki. Miasto specjalną uchwałą ustaliło wysokość opłat, zależnych od ilości domowników.

Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:

1. 14,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.
2. 9,50 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość – śmieci segregowane.
3.  powyżej 4 osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, ustala się stawkę w wysokości 5 zł od każdego kolejnego mieszkańca, jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny.

Została ustalona także stawka za odpady komunalne:

1. Ustala się górną stawkę opłat za usługę odbierania odpadów komunalnych w wysokości 300 zł za 1 m 3 .
2. Ustala się górną stawkę opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ich
transportu do stacji zlewnych w wysokości 38,00 zł za 1 m 3 .
3. Jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny ustala się górną stawkę opłat za usługę odbierania odpadów komunalnych w wysokości 200 zł za 1 m 3 .

Zobacz film na brzesko.pl

Powiązane artykuły

Back to top button