Aktualności

W Czchowie będzie nowe targowisko

fot. UM Brzesko

 

4 listopada 2013 roku w Tarnowie – Burmistrz Czchowa podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007- 2013 na realizację zadania pn.: „Budowa targowiska stałego w miejscowości Czchów”. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 568 469,00 zł.

     W wyniku realizacji projektu powstanie bezpieczne i przyjazne miejsce sprzedaży produktów lokalnych w miejscowości Czchów.

Chcemy zapewnić kupcom i mieszkańcom, także okolicznych wsi gminy Czchów, godziwe warunki do prowadzenia działalności handlowej. Nie przegapiliśmy szansy, jaką dają jedne z ostatnich programów naboru 2013-2017” – mówi burmistrz Czchowa Marek Chudoba.

     Wsparcie  inwestycji przyczyni się do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz wyrównania szans rozwojowych między miastem a obszarami wiejskimi, a tym samym wpłynie na rozwój gospodarczy regionu.

Powiązane artykuły

Back to top button