Aktualności

Waldemar Smaszcz o Kardynale Stefanie Wyszyńskim

fot. Starostwo Powiatowe

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Czchowie gościł Waldemar Smaszcz, krytyk literacki, autor publikacji o twórczości Franciszka Karpińskiego, ks. Jana Twardowskiego, czy poezji Karola Wojtyły. Młodzież młodszych klas mogła poznać swego Patrona w nieco innym ujęciu niż oficjalna biografia. Waldemar Smaszcz zaprezentował sylwetkę Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako osobistości Kościoła zakorzenionej w polskiej kulturze i czerpiącej z duchowego bogactwa rodzimej tradycji. Zdaniem naszego gościa, Prymas, który pochodził z rodziny wiejskiego organisty, wychował się na styku tradycji ludowej i szlacheckiej, dzięki czemu mądrze bronił wartości cennych zarówno dla prostych ludzi, jak i dla inteligencji. Niewątpliwie taką wartością jest rodzina, której bronił przed wrogością władz komunistycznych. Maryjność księdza Kardynała również ma swoje korzenie w wielowiekowej tradycji, której istnienie potwierdzają najstarsze polskie teksty: Bogurodzica i Lament świętokrzyski. Wiele z intuicji Prymasa dotyczących zagrożeń dla duchowej kondycji Polaków okazało się trafnych. Dostrzegał absurdy nowoczesności nie popartej prawdą Ewangelii, troszczył się o fizyczne i duchowe przetrwanie narodu. Swoistą zasługą Prymasa dla polskiej kultury był jego dobroczynny wpływ na los wybitnego poety-księdza Jana Twardowskiego, któremu stworzył warunki sprzyjające twórczości literackiej.

To, że jako naród przetrwaliśmy, zawdzięczamy Kardynałowi Wyszyńskiemu- tymi słowami zakończył Waldemar Smaszcz swoje wystąpienie.

Autor: Lidia Nieć /ZSP w Czchowie/

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button