Zapowiedzi

Warsztaty „Tworzenie i funkcjonowanie partnerstw międzysektorowych”, Brzesko, 7 lutego br.

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Federacja Organizacji Pozarządowych Regionu Brzeskiego oraz Starostwo Powiatowe w Brzesku jako organizatorzy zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach „Tworzenie i funkcjonowania partnerstw międzysektorowych”, które odbędą się 7 lutego br., w godzinach 10.00 – 14.30, w Starostwie Powiatowym w Brzesku (ul. Głowackiego 51). Celem warsztatów jest nabycie umiejętności współdziałania przez podmioty reprezentujące sektor pozarządowy, przedsiębiorców oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Warsztaty w sposób szczególny skierowane są przedstawicieli samorządu, biznesu, instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, a także reprezentantów podmiotów ekonomii społecznej.

Uczestnicy spotkania zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z istnieniem partnerstw międzysektorowych, poznają etapy ich tworzenia i zarządzania.

Warsztaty organizowane są w ramach projektu „INES – Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce” realizowanego w partnerstwie Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 6 lutego br. na adres: barbara.salwinska@uek.krakow.pl lub za pośrednictwem faksu: +4812 293 75 59. Dokument dostępny jest na stronie internetowej www.msap.pl w zakładce Aktualności. Po tym terminie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (12) 293 75 73.

 WARSZTATY „TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE PARTNERSTW MIĘDZYSEKTOROWYCH”

Brzesko, 7 lutego 2012 r.

10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników
10.30 – 10.45 Otwarcie spotkania. Przedstawienie celu oraz programu warsztatów – Rafał Sułkowski, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK
10.45 – 12.00 Etapy budowania partnerstwa – Magdalena Zawodny-Barabanow
– inicjowanie partnerstwa,
– identyfikacja partnerów i ich potencjału,
– cel i misja partnerstwa.
12.00 – 12.10 Przerwa kawowa
12.10 – 13.10 Organizacja prac partnerstwa – Magdalena Zawodny-Barabanow
– regulamin,
– podział obowiązków,
– zawieranie umów partnerskich, analiza przypadku.
13.10 – 14.00 Zarządzenie partnerstwem – Magdalena Zawodny-Barabanow
– zasady komunikacji w partnerstwie,
– narzędzia ułatwiające komunikację,
– ewaluacja prac partnerstwa.
14.00 – 14.10 Podsumowanie spotkania – Rafał Sułkowski, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK
14.10 – 14.30 Lunch

Powiązane artykuły

Back to top button