Aktualności

Wmurowanie kamienia węgielnego

Wczoraj,  w  budynku  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  nr  3  odbyła  się  uroczystość    wmurowania  kamienia  węgielnego  w  budowaną  halę  widowiskowo-sportową.  Zaproszonych  gości  powitała  dyrektorka  PSP  nr  3    Dorota  Wójcik.  W  uroczystości  wmurowania  kamienia  udział  wzięli  burmistrz  Brzeska  Grzegorz  Wawryka,  radni  z  przewodniczącym  Rady  Tadeuszem  Pasierbem  na  czele,  przedstawiciele  Kuratorium  Oświaty  z  Tarnowa,  prałat  ksiądz  Józef  Drabik,  dyrektorzy  brzeskich  szkół,  instytucji  kultury,  nauczyciele,  komendant  PSP  bryg.  Dariusz  Pęcak,  uczniowie  wraz  z    rodzicami.

Urszula  Blicharz,  szefowa  tarnowskiej  Delegatury  Kuratorium  Oświaty  podkreśliła,  że  takiego  klimatu,  jak  w  Brzesku,  nie  ma  w  innych  gminach  regionu.  –  Obserwuję  działania  gminy  od  lat  oraz  troskę  burmistrza  Grzegorza  Wawryki  o  infrastrukturę,  ale  także  o  nauczycieli.  W  imieniu  lokalnej  społeczności  dziękowała  radna  Katarzyna  Pacewicz  –  Pyrek  (jedna  z  inicjatorek    budowy  hali).-  Dziękuję  burmistrzowi  Grzegorzowi  Wawryce  i  radnym  za  decyzje  o  budowie  sali  przy  naszej  „trójce”  – mówiła    radna  Katarzyna  Pacewicz  –  Pyrek.

Burmistrz  Grzegorz  Wawryka  podziękował  wszystkim  zaangażowanym  w  powstanie  hali,  podkreślając  konieczność  jej  powstania  przy  największej  w  gminie    szkole  podstawowej.–  Z  hali  tej  będą  korzystali  nie  tylko  uczniowie,  ale  cała  społeczność  miasta  i  gminy.  Zarówno  młodzież  jak  i  dorośli  będą  mogli  tu  realizować  swoje  pasje  sportowe  –  mówił    burmistrz  Brzeska,  Grzegorz  Wawryka.  Podczas  uroczystości  piękny  występ  zaprezentowało  uczniowskie  koło  teatralne    „Misz-Masz”.  Dyrektorka  Dorota  Wójcik  oraz  uczniowie  podziękowali    za  budowę  hali  statuetkami  i  dyplomami  uznania  wręczonymi    na  ręce  burmistrza  Grzegorza  Wawryki  oraz  przewodniczącego  Tadeusza  Pasierba.

W  asyście  pocztu  sztandarowego  szkoły  oraz  wszystkich  gości  i  uczniów,  poświęcenia  kamienia  węgielnego  dokonał  ksiądz  prałat  Józef  Drabik.  W    kamieniu  węgielnym-miedzianej  tubie  oprócz  aktu  erekcyjnego,  podpisanego  przez  uczestników  uroczystości  znalazł  się  film    oraz  pamiątki  związane  z  PSP  nr  3.  Pamiątkową  tubę  wykonali  i  przekazali  bezpłatnie  państwo  Jolanta  i  Dawid  Mleczkowie.

Przypomnijmy,  że  budowa  hali  przy  PSP  nr  3  rozpoczęła  się  kilka  lat  temu  i  w  całości  finansowana  miała  być  z  budżetu  gminy.  Po  kilku  miesiącach  prace  zostały  jednak  zawieszone  z  winy  wykonawcy.  Plac  budowy  został  zabezpieczony.  Budowę  wznowiono  w  czerwcu  2014  roku. W  hali  znajdzie  się  widownia  na  200  miejsc,  płytę  hali  można  podzielić,  aby  jednocześnie  lekcje  wychowania  fizycznego    mogły  odbywać  trzy  klasy.  Mniej,  niż  pierwotnie    zakładano,  kosztować  będzie    budowa  hali.  Kosztorys  opiewał  na  ponad  6  milionów,  przetarg  wyłonił  wykonawcę  za  5,2  miliona  złotych.  Gmina  pozyskała    dofinansowanie  z  Urzędu  Marszałkowskiego  z  puli  przeznaczonej  na  rozwój  kultury  fizycznej  i  sportu  w  kwocie  prawie  1,5  miliona  złotych.  Wszystko  wskazuje  na  to,  że  hala  zostanie  oddana    do  użytku  w  połowie  przyszłego  roku.

więcej zdjęć…

Powiązane artykuły

Back to top button