Aktualności

Województwo Małopolskie doceni patriotów i pasjonatów ojczystej historii

Do 30 listopada 2021 r. można składać wnioski do nowej Nagrody Województwa Małopolskiego pt. „Pamięć i Tożsamość”.

Organizacje pozarządowe, które w ramach działalności realizują zadania związane z propagowaniem historii Polski, postaw patriotycznych oraz podtrzymywaniem dziedzictwa kulturowego, a także osoby fizyczne – pasjonaci i patrioci, którzy z własnej inicjatywy realizują ważne z punktu widzenia społeczności lokalnych działania o charakterze historyczno-patriotycznym mogą ubiegać się o nową Nagrodę Województwa Małopolskiego pt. „Pamięć
i Tożsamość”.

Nagroda ma na celu budowanie i wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej Polaków, wzbudzanie zainteresowania i poszanowania dla historii regionu, utrwalanie międzypokoleniowych więzi, kształtowanie postaw patriotycznych i prospołecznych, docenienie wychowawczej roli edukacji dla kształtowania świadomości historycznej mieszkańców Małopolski i ich aktywizacji na rzecz utrwalania pamięci o dziejach „Małej Ojczyzny”.

Szczegóły dotyczące Nagrody „Pamięć i Tożsamość” wraz ze wzorem wniosku znajdują się pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umwm,a,2011004,nagroda-wojewodztwa-malopolskiego-pn-pamiec-i-tozsamosc.html

Powiązane artykuły

Back to top button