Aktualności

Wolne miejsca na wycieczkę na Białoruś

UTW Brzesko i Koło PTTK w Brzesku informuje o ostatnich wolnych miejscach na wycieczkę na Białoruś.

Śladami: Mickiewicza – Orzeszkowej – Rodziewiczowej – Kościuszki

Grodno – Nowogródek – Zaosie – Jezioro Świteź – Tuhanowicze – Mir – Nieśwież – Mińsk – Pińsk – Kosów – Bereza Kartuska – Brześć

 

Termin: 27.04 – 05.05.2013               organizator: UTW Brzesko i Koło PTTK w Brzesku

 

 

Program:

1 dzień – wyjazd z Brzeska godz. 7 00 Dom Nauczyciela Dalej przejazd przez Tarnów, Kielce, Warszawę, Białystok do Sokółki. Nocleg, kolacja – zwiedzanie na trasie

 

2 dzień – śniadanie, dalsza jazda do Kuźnicy Białostockiej – przekroczenie granicy polsko-białoruskiej. Przejazd do Grodna – miejscowy przewodnik – całodniowe zwiedzanie Grodna ( kościół i klasztor jezuitów, bernardynów, franciszkanów, brygidek, cerkwie, Stary i Nowy Zamek, Zespół Pałacowy i Dom Orzeszkowej) i okolic, a następnie dojazd do Nowogródka. Nocleg w klasztorze sióstr Nazaretanek / 4 noclegi/ , kolacja

 

3 dzień śniadanie, całodniowe zwiedzanie miejsc związanych z Adamem Mickiewiczem (Nowogródek – kościół farny, Dworek Adama Mickiewicza; Zaosie – zrekonstruowany zespół dworski w którym urodził się Adam Mickiewicz; Tuhanowicze – pozostałość zespołu dworskiego Weresczaków; Jezioro Świteź itd.) powrót na nocleg i kolację do Nowogródka

 

4 dzień –śniadanie, wyjazd do Miru – zespół zamkowo-parkowy (obiekt pod opieką UNESCO), Nieświeża – pałac Radziwiłłów i Baranowicz. Powrót na nocleg i kolację do Nowogródka

 

5 dzień śniadanie, całodniowy wyjazd do Mińska – zwiedzanie: kościół i klasztor bernardynek, zabytki miasta. powrót na ostatni nocleg i kolację w Nowogródku

 

6 dzień śniadanie, przejazd do Baranowicze – zwiedzanie, Kosowa – miejsce urodzenia Tadeusza Kościuszki i dojazd do Pińska – zwiedzanie, Nocleg i kolacja

 

7 dzień – śniadanie wyjazd do Berezy Kartuskiej – ruiny obronnego klasztoru kartuzów; Brześcia – kościół katolicki, twierdza. Przekroczenie granicy i dojazd do Lublina nocleg i kolacja

 

8 dzień –śniadanie, zwiedzanie Lublina i dalej Zamościa z przewodnikiem . Nocleg , kolacja

 

9 dzień -śniadanie, wyjazd w drogę powrotną ze zwiedzaniem Zwierzyńca i Leżajska. Dojazd do Brzeska i Nowego Sącza. Powrót do Nowego Sącza w godzinach wieczornych

 

Uwaga:

Program może ulec zmianie, co do kolejności zwiedzania. Realizacja programu uwarunkowana może być również warunkami atmosferycznymi, oraz przyczynami nie zależnymi od organizatora itp.

 

Cena: około 750,00 złotych + 180 euro

 

Cena obejmuje: transport – autokar o podwyższonym standardzie, 4 x nocleg, śniadania i obiadokolacje na terenie Białorusi + 3 noclegi , śniadania i obiadokolacje na terenie Polski, wstępy ubezpieczenie KL i NNW, pilot-przewodnik na trasie, przewodnicy miejscowi , opłaty drogowe, koszt wizy białoruskiej


Ponadto każdy uczestnik winien posiadać dowolną kwotę waluty wymienialnej na drobne osobiste wydatki, pamiątki itp.

ZAKWATEROWANIE – dom pielgrzyma w Nowogródku – pokoje 4,5,6 osobowe – sanitariaty wspólne.

Na terenie Polski zakwaterowanie w schroniskach młodzieżowych.  

Zapisy przyjmuje:

w Brzesku Koło PTTK i UTW – kol. Skarbnik MOK, Plac Targowy 10 i Prezes Cecylia Jabłonska

Pierwszeństwo udziału mają członkowie PTTK i UTW z opłaconymi składkami                                    

Uwaga: ze względu na konieczność wyrobienia wizy na Białoruś, zapisy wraz z I ratą 350,00 zł przyjmowane są do dnia 31 stycznia 2013 r. wraz ze zdjęciem 3×4 cm do wizy

Każdy uczestnik winien posiadać paszport – ważny minimum do października 2013

Powiązane artykuły

Back to top button