Aktualności

Współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie

W roku szkolnym 2013/14 Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczyna ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku.  Od tego dnia Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika otrzyma status Szkoły Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Celem współpracy pomiędzy ośrodkami edukacyjnymi  jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego wyższej uczelni oraz wykorzystanie potencjału i wzmocnienie pozycji Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika na rynku edukacyjnym.  Intencją Porozumienia jest współpraca Powiatu i placówek oświatowych z kadrą naukowo – dydaktyczną i studentami Uczelni. Współpraca obejmie badania naukowo – dydaktyczne, ćwiczenia praktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 prowadzone przez pracowników i studentów UP, organizowanie praktyk zawodowych, wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami szkoły i uczelni oraz realizację wspólnych projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych.  Strony porozumienia wyrażają wolę ścisłej współpracy w realizacji nakreślonych celów i zadań zgodnie z posiadanymi kompetencjami, aktualnymi możliwościami oraz w oparciu o obowiązujące uregulowania prawne. Poprzez zawarte umowy o wzajemnej współpracy w praktyczny sposób promujemy zasadę transferu wiedzy pomiędzy uczelniami  wyższymi a szkołami ponadgimnazjalnymi.

Powiązane artykuły

Back to top button