Aktualności

Wybrano nowe władze w „Kwartecie”

29 października 2013 roku podczas Walnego Zebrania Członków wybrano na kolejną pięcioletnią kadencję nowe władze Stowarzyszenia „Kwartet na Przedgórzu”. Dotychczasowy 15-osobowy skład Rady powiększono do 16 osób, a funkcję przewodniczącego powierzono Grzegorzowi Brachowi. Zarząd Stowarzyszenia nie uległ zmianie, prezesem nadal jest Piotr Kania. Również funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej nadal powierzono Annie Rogóż.  Dziękując za wybór na kolejną, 5-letnią kadencję prezes Kania zaznaczył, że ta nowa różnić się będzie od poprzedniej.
Wynik dzisiejszego głosowania stanowi pozytywną weryfikację naszej dotychczasowej pracy, którą wykonujemy od momentu założenia Stowarzyszenia. Przed nami wiele wyzwań związanych z realizacją zadań wynikających z budżetu, zwiększonego kilka miesięcy temu o prawie 4 mln złotych. Sporo pracy czeka nas z rozliczeniem bieżącego okresu programowania.  W nowej perspektywie finansowej zadania Lokalnych Grup Działania są jeszcze do końca niesprecyzowane. Z pewnością będziemy tworzyć nową strategię, która będzie określać ramy naszego funkcjonowania w kolejnych latach. Czeka nas sporo pracy – komentuje prezes Kania.

Warto przypomnieć, że Lokalna Grupa Działania, która ma swą siedzibę w Warysiu i funkcjonuje na obszarze czterech gmin (Borzęcin, Brzesko, Dębno i Radłów), w ramach programu LEADER wybrało do tej pory do finansowania blisko 200 projektów na łączna kwotę blisko 10 mln zł. O kolejne 3,9 mln zł ubiegają się wnioskodawcy w prowadzonych aktualnie naborach. Potrwają one do 14 listopada br. Szczegółowe informacje na stronie www.kwratetnaprzedgorzu.pl

Skład nowo wybranych organów na kolejne 5 lat:

Zarząd Stowarzyszenia
Piotr Kania – Prezes Zarządu
Tadeusz Adamski – Wiceprezes Zarządu
Barbara Armatys – Skarbnik
Katarzyna Pacewicz-Pyrek – Sekretarz
Adam Kwaśniak – Członek Zarządu
Ewa Mączka – Członek Zarządu
Marian Kurek – Członek Zarządu

Rada Stowarzyszenia
Grzegorz Brach – sektor publiczny – Przewodniczący Rady 
Urszula Jackowska – sektor społeczny
Anna Kowalczyk – sektor społeczny
Anna Kwaśniak – sektor gospodarczy
Janusz Kwaśniak – sektor publiczny
Urszula Majmurek – sektor społeczny
Zbigniew Mączka – sektor publiczny
Krzysztof Ojczyk – sektor społeczny
Maria Pilarska – sektor społeczny
Elżbieta Rzepa – sektor społeczny
Jan Sworniowski – sektor gospodarczy
Jerzy Tyrkiel – sektor społeczny
Marek Urbanek – sektor społeczny
Grzegorz Wawryka – sektor publiczny
Magdalena Zychowicz-Gurgul – sektor społeczny
Tadeusz Żurek – sektor społeczny

Komisja Rewizyjna
Anna Rogóż – Przewodniczący Komisji
Stanisław Sułek
Wiesław Cebula
Józef Sikoń
Władysław Łach


Powiązane artykuły

Back to top button