Aktualności

Wybudowano drogę „Działki IV” wraz z chodnikiem

Zakończono prace związane z modernizacją drogi wewnętrznej „Działki IV” w Borzęcinie. W ramach realizacji inwestycji wykonano roboty przygotowawcze i ziemne, studzienkę ściekową, lewostronny chodnik z kostki brukowej o szerokości 1,5 metra, podbudowę z kruszywa łamanego oraz nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych. Prace prowadzono na 120-metrowym odcinku drogi. Wartość robót, według kosztorysu powykonawczego, zamknęła się kwotą 237 tysięcy 912 złotych.

To kolejna droga na osiedlach mieszkaniowych w gminie Borzęcin, która została zmodernizowana w ostatnim czasie. Aktualnie trwają prace związane z budową infrastruktury na Osiedlu w Borzęcinie – Łazach wraz z drogą do kaplicy oraz pozostałych dróg na Osiedlu „Działki” w Borzęcinie. Przewidywany termin zakończenia tych zadań to 2024 rok – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Na realizację zadania Gmina Borzęcin pozyskała dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% kosztów realizacji zadania, a wkład własny gminy stanowił 5% wartości inwestycji.

(tell)

Powiązane artykuły

Back to top button