Aktualności

Wyremontowano czchowską remizę

Samorząd Województwa Małopolskiego od lat podejmuje działania na rzecz polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa Małopolan. W ramach konkursu „Małopolskie Remizy” od 2009 r. gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP. Dotychczas udało się zmodernizować 657 małopolskich remiz, a przyznane na ten cel dotacje z budżetu województwa opiewają na łączną sumę ponad 24 mln zł.
Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego a od 2013 roku we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W gminie Czchów w ramach tego dofinansowania wyremontowano kolejny budynek OSP –remizę w centrum Czchowa. Prace remontowo budowlane polegały na wymianie posadzki w garażu na posadzkę przemysłową, wykonaniu okładziny zmywalnej na ścianach, budowie ścianki aluminiowej z doświetleniem pomiędzy pomieszczeniem kierowania akcjami a szatnią, wymianie kanalizacji sanitarnej oraz wymianie stolarki okiennej.  Remont kosztował  58 652,00 zł. a dofinansowanie z Województwa Małopolskiego wyniosło  29 326,00 zł.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button