Aktualności

WYSTARTOWAŁY FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020

fot. Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, marszałek Małopolski Marek Sowa odbiera decyzję o akceptacji RPO WM 20014-2020Uroczyście zainaugurowano wykorzystanie kolejnej transzy funduszy europejskich. W obecności komisarz ds. polityki regionalnej Corinz Crețu, premier Ewy Kopacz i Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak marszałek Małopolski Marek Sowa odebrał decyzję o akceptacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20014-2020.

W nowej perspektywie wsparcie funduszy UE obejmie te obszary, które najbardziej przyczyniają się do wzrostu gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i modernizacji gospodarki. Najważniejszym dokumentem określającym strategię inwestowania unijnych środków jest Umowa Partnerstwa. Jej realizacji posłużą krajowe i właśnie regionalne programy.  Warto podkreślić, że ponad połowa z unijnych pieniędzy, którymi w latach 2014-2020 dysponować będzie Polska rozdzielone zostaną na szczeblu samorządowym w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego tworzy jedną z największych i najważniejszych strategii rozwoju regionu do roku 2020. Finansowanie nowego programu pochodzi z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, uszczegółowionych w 13 osiach priorytetowych.  Najwięcej środków na lata 2014-2020 zostaną  przeznaczone na regionalną politykę energetyczną (420 mln euro), infrastrukturę transportową (390,5 mln euro), rynek pracy i wzrost zatrudnienia (270 mln euro), innowacje, nowe technologie i badania naukowe (250 mln euro), rozwój przedsiębiorczości (240 mln euro).

Województwo Małopolskie z kwotą 2,9 mld euro zajmuje drugą pozycję (po Województwie Śląskim) w kraju pod względem wielkości pozyskanych z UE środków.

Powiązane artykuły

Back to top button