Aktualności

X SZKOLNY DZIEŃ KARIERY W BRZESKU

W dniu 25 listopada br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku, w ramach Szkolnego Dnia Kariery, odbyły się Targi Edukacyjne. Jest to przedsięwzięcie cykliczne, organizowane przez dyrekcję oraz pracowników tej szkoły. Adresatami imprezy są uczniowie, ich rodzice i nauczyciele oraz wszystkie osoby zainteresowane ofertą edukacyjną szkół wyższych. Uroczystego otwarcia dokonała pani Maria Góra – dyrektor szkoły. Celem targów była pomoc uczniom w podjęciu decyzji o dalszej karierze zawodowej, poprzez prezentację dorobku i oferty edukacyjnej renomowanych uczelni wyższych z naszego regionu. Swoją ofertę prezentowało 14 szkół wyższych. Wśród dziewcząt i chłopców bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska uczelni kształcących na kierunkach technicznych tj. AGH czy Politechnika Krakowska. Dziewczęta pytały ponadto o rekrutację na psychologię, turystykę i administrację publiczną. Spotkanie to było doskonałą okazją do niesienia pomocy młodzieży w wyborze kierunku kształcenia, możliwości przekwalifikowania się oraz sposobnością do promocji postaw przedsiębiorczych. Dlatego w przedsięwzięciu tym nie zabrakło stoiska Ochotniczych Hufców Pracy. Jego bogata oferta cieszyła się wielkim powodzeniem wśród odwiedzających. Lider Klubu Pracy oraz doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzesku udzielali młodzieży cennych wskazówek. Zwracali uwagę, jak ważne są nie tylko szeroko rozumiane kompetencje i wysokie kwalifikacje, ale równie istotne jest samo podejście człowieka do pracy. Liczne pytania uczestników dotyczyły sytuacji na lokalnym i europejskim rynku pracy. Analizowano wyniki badań „Barometr zawodów” oraz „Zawodowy start”. Obok informacji zainteresowani otrzymali także publikacje o interesujących ich zawodach; przeglądali teczki zawodoznawcze, informatory, ulotki. Ponadto mieli możliwość uzupełnienia ankiet rejestracyjnych Młodzieżowego Biura Pracy. Warto dodać, iż Targi Edukacyjne odwiedziło ponad 700 osób. Kolejny Szkolny Dzień Kariery w ZSP nr 1 w Brzesku już za rok.

Autor: Joanna Banaśkiewicz

Zdjęcia: Dorota Bieniek – Przepiórka

X SZKOLNY DZIEŃ KARIERY :: ZSP nr 1 Brzesko

X SZKOLNY DZIEŃ KARIERY :: ZSP nr 1 Brzesko

X SZKOLNY DZIEŃ KARIERY :: ZSP nr 1 Brzesko

X SZKOLNY DZIEŃ KARIERY :: ZSP nr 1 Brzesko

X SZKOLNY DZIEŃ KARIERY :: ZSP nr 1 Brzesko

X SZKOLNY DZIEŃ KARIERY :: ZSP nr 1 Brzesko

X SZKOLNY DZIEŃ KARIERY :: ZSP nr 1 Brzesko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiązane artykuły

Back to top button