Aktualności

Zabezpieczają się przed powodzią

Ruszyły prace budowlane związane z realizacją III etapu zabezpieczenia powodziowego Borzęcina. Tym razem zakresem zadania objęto 1 515 metrowy odcinek drogi „Wał lewy” w tej miejscowości. Zadanie za kwotę 2,4 miliona złotych realizuje firma STRABAG Sp. z o.o.. Inwestycja, której koszt całkowity szacuje się na około 15 milionów złotych, polega na wzmocnieniu i uszczelnieniu wału, po którego koronie prowadzone są drogi gminne palisadą betonową, w tym z pali DSM oraz wykonaniu przeciwpowodziowego muru zaporowego o wysokości 1 metra wraz z barierą zabezpieczającą, odwodnieniu drogi, utwardzeniu zjazdów i odbudowie nawierzchni drogi.

Po zakończeniu w grudniu br. realizowanego obecnie zakresu prac, inwestor, którym jest gmina Borzęcin, uzyska 96% stopień wykonania projektu. Do realizacji pozostanie zaledwie 300 metrowy odcinek na wysokości tzw. „Starej Wsi”.

Przy okazji odbudowy dróg gminnych zlokalizowanych na tzw. Wałach w Borzęcinie, wzięliśmy sprawy w swoje ręce realizując jednocześnie projekt zabezpieczenia powodziowego tej miejscowości. Z realizowanej inwestycji uzyskaliśmy potrójną korzyść: odbudowaliśmy zniszczone po powodzi drogi, zabezpieczyliśmy je przed ponownym zniszczeniem w wyniku przelewania się wód rzeki Uszwicy, a jednocześnie uszczelniając i wzmacniając korpus wału oraz budując mur zaporowy dla zabezpieczenia drogi, wykluczyliśmy ewentualność zalania położonych wzdłuż rzeki Uszwicy kilkuset domów i gospodarstw oraz obiektów komunalnych i administracji publicznej w centrum miejscowości – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

 Efektem końcowym realizowanego projektu będzie wzmocniony i uszczelniony korpus wałów oraz betonowa zapora o wysokości 1 metra i długości blisko 7 kilometrów. To całkowicie załatwia problem przelewania się wód Uszwicy w miejscowości Borzęcin, ale jak podkreśla wójt Kwaśniak nie załatwia problemu bezpieczeństwa powodziowego gminy.

 – Podjęliśmy działania tam, gdzie pozwalały nam na to nasze kompetencje. Nie możemy jednak ingerować w urządzenia przeciwpowodziowe będące w gestii Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie – żali się wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak. – A tam jest najwięcej do zrobienia. Szczególnie na odcinku od granic Borzęcina tj. mostu dworskiego w kierunku Bielczy i dalej Wokowic, do granicy z gminą Brzesko. Tam wały i koryto rzeki są w opłakanym stanie i wymagają pilnej interwencji.

 Jak podkreśla wójt Borzęcina, tutejszy samorząd duże nadzieje wiąże z Programem Górnej Wisły i budową zbiorników retencyjnych w Okocimiu, Gosprzydowej i Uszwi. W przyszłym roku mają również rozpocząć się prace związane z wykonaniem projektu przebudowy obwałowań i regulacji Uszwicy na newralgicznych odcinkach na terenie gminy.

 – Od projektu do realizacji, przy zabezpieczonych funduszach finansowych niedaleka droga. A to szansa na zabezpieczenie najbardziej zagrożonej dzisiaj miejscowości gminy Bielczy – patrzy z nadzieją w przyszłość, wójt Kwaśniak. – Dopiero wtedy, po wykonaniu prac przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na Uszwicy w tej miejscowości, mieszkańcy gminy i samorząd będą mogli spać spokojnie.

 Prace w zakresie zabezpieczenia powodziowego w Borzęcinie realizowane są w trzech etapach. W roku 2011 nakładem 5,9 miliona złotych wykonano etap I prac na odcinku mierzącym 2 660 metrów. W roku 2012, prace prowadzono na odcinku 2 kilometrów 685 metrów za kwotę 5,2 miliona złotych. A w bieżącym roku, wykonawca zadania firma STRABAG zrealizuje znaczną część prac III etapu na odcinku 1515 metrów za kwotę blisko 2,4 miliona złotych. Do zakończenia zadania pozostanie zaledwie 300 metrowy odcinek.

Powiązane artykuły

Back to top button