Aktualności

Zakończono modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Blisko 230 tysięcy złotych wydała gmina Borzęcin na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Dzięki pozyskanej z Urzędu Marszałkowskiego dotacji w kwocie 120 tysięcy złotych zmodernizowano łącznie ponad 2 kilometry ciągów transportu rolnego. Modernizacją objęto drogi Dworskie II i Borowa – etap II w Borzęcinie oraz Skotnik w Przyborowie. To kolejne odcinki, które poprawią komfort i bezpieczeństwo dojazdu do pól dla rolników.

Na realizację zadania gmina pozyskała dotację w dwóch transzach w kwocie 100 i 20 tysięcy złotych. Druga transza dotacji została przekazana jako dotacja celowa na modernizację dróg rolnych uszkodzonych w wyniku obfitych opadów deszczu w maju i czerwcu bieżącego roku.

– Każda dotacja jest dla samorządu ważna, gdyż pozwala na więcej. W przypadku wniosków, jakie składamy do Urzędu Marszałkowskiego celem pozyskania środków na modernizację dróg transportu rolnego z roku na rok kwota dofinansowania jest wyższa. To cieszy, bo mimo szerokiego zakresu wykonywanych od kilku lat prac potrzeb jest nadal wiele – mówi wójt gminy Borzęcin, Janusz Kwaśniak.

W ramach zadania zrealizowano następujące zakresy prac:

– droga Borowa – etap II w Borzęcinie – wykonano nawierzchnię z klińca kamiennego na odcinku o długości 1390 metrów i szerokości jezdni 3,50 metra. Wartość robót zamknęła się kwotą 150 tysięcy 469 złotych.

– droga Dworskie II w Borzęcinie – wykonano nawierzchnię z klińca kamiennego na odcinku o długości 620 metrów i szerokości jezdni 3,50 metra, remont przepustu Ø 80 o długości 7 metrów oraz obustronne odmulenie rowów przydrożnych. Koszt zrealizowanych prac zamknął się kwotą 61 tysięcy 424 złote.

– droga Skotnik w Przyborowie – prace prowadzono na odcinku 210 metrów. W ramach ich realizacji wykonano nawierzchnię z klińca kamiennego na odcinku o długości 210 metrów i szerokości jezdni 3 metry. Wartość robót wyniosła 17 tysięcy 488 złotych.

Powiązane artykuły

Back to top button