Aktualności

Zasoby geodezyjne on-line

Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku przy ul. Bartosza Głowackiego 51, odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ,,E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa została podpisana przez przedstawiciela Zarządu Województwa Małopolskiego, Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana dr hab. Stanisława Sorysa oraz reprezentantów Wnioskodawcy tj. Starostę Brzeskiego Pana Andrzeja Potępę, Wicestarostę Brzeskiego Ryszarda Ożóga przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Lucyny Haus.

Obecni byli także Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Brzesku – dr inż. Andrzej Surówka z pracownikami, którego wydział przejdzie rewolucję cyfrowa.

Wartość całego projektu to ponad 7,2 mln zł, z czego dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 wynosi ponad 6,1 mln zł. Otrzymane dofinansowanie pozwoli stworzyć na potrzeby powiatu bazę danych geodezyjnych i bazy map oraz zakupić specjalistyczne oprogramowanie.

Poza powiatem brzeskim podobne projekty będą realizowane przez 21 samorządów z całego województwa. Jednak jak podkreśla Starosta Brzeski: „Nasz powiat rozpoczyna ten projekt jako pierwszy. Materiały geodezyjne, które dotychczas były dostępne tylko w urzędzie, teraz trafią do bazy cyfrowej, co oznacza że będą dostępne on-line.”

Wicemarszałek przed podpisaniem umowy zaznaczył iż rozwijanie e-usług w administracji to konieczność: „Dążymy do tego, by coraz więcej zasobów było dostępnych w formie cyfrowej. Jako zarząd województwa staramy się, aby informatyzacja w jak największym stopniu objęła urzędy.”

Na stworzeniu bazy cyfrowych zapisów zasobów geodezyjnych skorzystają przede wszystkim mieszkańcy, którzy dane i dokumenty związane z informacją przestrzenną znajdą on-line, bez konieczności wizyty w urzędzie. Baza usprawni także pracę geodetów, komorników, inwestorów i projektantów.

Projekt :: E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego

Projekt :: E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego

Projekt :: E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego

Projekt :: E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego

Projekt :: E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Brzeskiego

Powiązane artykuły

Back to top button