Aktualności

Zdesperowani interesanci zabarykadowali się w Urzędzie Gminy

W godzinach popołudniowych do Urzędu Gminy w Borzęcinie wkraczają zdesperowani interesanci. Proszą o spotkanie z Wójtem w sprawie przydzielenia mieszkania socjalnego. Ich prośba spotyka się jednak z odmową z uwagi na brak takich lokali socjalnych. Petenci barykadują się w sekretariacie, biorą zakładników i grożą podpaleniem budynku i osób, jeżeli ich prośba nie zostanie spełniona. Powiadomione zostają służby ratunkowe, trwa ewakuacja osób z budynku. Jeden z desperatów grozi Wójtowi nożem, domaga się pozytywnej decyzji w swojej sprawie. Wójt symuluje rozmowę telefoniczną z pracownikiem zajmującym się przydziałem mieszkań, stosuje fortel, aby wraz z przestępcą opuścić sekretariat. Gdy pod pretekstem dokonania formalności wychodzą z pomieszczenia, Policja obezwładnia przestępcę i uwalnia Wójta z rąk terrorysty. Drugi z desperatów nadal przetrzymuje innego zakładnika, w akcie desperacji podpala pomieszczenia łatwopalną substancją. W wyniku pożaru przestępca doznaje oparzeń ciała. Do działań wkracza Policja i Straż Pożarna. Ranny desperat zostaje zabrany przez karetkę pogotowia.

 

Taki scenariusz miały wczorajsze (5.10) ćwiczenia sztabowe, które miały na celu wypracowanie form i metod współpracy pomiędzy służbami ratowniczymi. W ćwiczeniach, oprócz Policji, wzięła udział Państwowa Straż Pożarna w Brzesku, Zespół Ratownictwa Medycznego, pracownicy Urzędu Gminy Borzęcin oraz obserwatorzy z innych instytucji powiatu brzeskiego.

Powiązane artykuły

Back to top button