Aktualności

Zgłoś najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną

Widzisz pozytywne zmiany w swojej okolicy? Uważasz, że nowe rozwiązania architektoniczne stoją na światowym poziomie? Jeżeli tak, to zapraszamy do udziału w siedemnastej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

Celem konkursu jest propagowanie najlepszych przedsięwzięć w zakresie przestrzeni publicznej. Promowane będą przestrzenie o wysokiej wartości społecznej (integrującej społeczności lokalne, poprawiającej jakość życia mieszkańców), a także rewaloryzujących obiekty zabytkowe i przywracających kulturową tożsamość miejsc, chroniących i promujących walory przyrodnicze oraz krajobrazowe przestrzeni. Organizatorzy doceniają atrakcyjność realizacji, ochronę i ekspozycję walorów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, zastosowane środki artystyczne: urbanistyczne, architektoniczne, oświetlenie, sposób kształtowania zieleni i krajobrazu, w tym realizacje w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury oraz przystosowania do zmian klimatu. Zwraca się również uwagę na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych oraz na inicjatywę społeczną.

W I etapie konkursu przyjmowane będą zgłoszenia przestrzeni publicznych od samorządów, osób fizycznych i prawnych. Wnioski zawierające podstawowe informacje o obiekcie należy składać poprzez formularz zgłoszeniowy https://tup.org.pl/konkurs-na-najlepiej-zagospodarowana-przestrzen-publiczna-w-polsce do 15 maja br.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button