Aktualności

Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. Ignacego Piwowarskiego z Bucza koło Brzeska

Dnia 28 czerwca 2015 r. w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Buczu trzech księży rodaków – ks. Ignacy Piwowarski (z diecezji tarnowskiej), ks. Stanisław Milewski i ks. Stanisław Szafraniec (obydwaj z diecezji częstochowskiej) – odprawili mszę św. z okazji swojego Złotego Jubileuszu Kapłaństwa.

Gospodarz parafii – ks. Ryszard Pluta – wraz z parafianami złożyli Jubilatom okolicznościowe życzenia i gratulacje. Dołączył do nich pan Grzegorz Wawryka – burmistrz Brzeska oraz dziekan dekanatu szczepanowskiego ks. Władysław Pasiut, który odczytał listy gratulacyjne dla księży Jubilatów nadesłane przez biskupa tarnowskiego – ks. bpa dr. Andrzeja Jeża i przez arcybiskupa częstochowskiego ks. dr. Wacława Depo.

Szczególne podziękowania za pracę duszpasterską skierowane zostały do Jubilata ks. Ignacego Piwowarskiego znanego duszpasterza „Solidarności” na ziemi sądeckiej, obecnie rezydującego w rodzinnym Buczu.

Złożyli je pan Marek Bugno z Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Glinik z Gorlic, pan Zdzisław Skwarek – przewodniczący Sekcji Krajowej Uzdrowisk Polskich NSZZ „Solidarność” z Krynicy-Zdroju oraz pan Krzysztof Kotowicz – z Zarządu Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność”.

W imieniu parlamentarzystów – posłów RP na Sejm – życzenia złożył pan prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki. Towarzyszyli mu pani Barbara Bartuś z Gorlic – posłanka na Sejm RP oraz pan Edward Czesak z Brzeska – poseł do Parlamentu Europejskiego.

Bardzo osobiste i wzruszające wyrazy wdzięczności za okazane wsparcie duchowe skierowała do ks. Ignacego Piwowarskiego pani Zuzanna Kurtyka, wdowa po tragicznie zmarłym w katastrofie smoleńskiej śp. Januszu Kurtyce, prezesie Instytutu Pamięci Narodowej, którego zaangażowanie w przywrócenie pamięci o Żołnierzach Wyklętych ks. Jubilat cenił najbardziej.

Na jubileusz ks. Ignacego Piwowarskiego przybyły ponadto liczne delegacje z parafii, w których pracował: z Szarwarku koło Dąbrowy Tarnowskiej, z Rzochowa – obecnie dzielnicy Mielca, z Lipinek koło Gorlic, z Berestu koło Krynicy-Zdroju oraz z Radgoszczy, którą reprezentował pan Marek Lupa – wójt gminy Radgoszcz oraz pan Jan Zuziak – przewodniczący Rady Gminy.

Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Glinik z Gorlic przywieźli ze sobą sztandar „Solidarności”, który ks. Ignacy Piwowarski ukrywał w okresie stanu wojennego. Ze swoim sztandarem przyjechali również strażacy z OSP w Bereście.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnili muzycy z Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach – przyjaciele ks. Wiesława Multana: Grzegorz Majka – organista, Man Szczepańska – skrzypaczka i Julia Pabijan – flecistka.

Po mszy św. i procesji z okazji odpustu parafialnego przyjaciele ks. Ignacego Piwowarskiego spotkali się w sali parafialnej. Po wspólnie spożytym obiedzie odśpiewali Jubilatowi tradycyjne „sto lat” oraz złożyli indywidualne życzenia. Popołudniowe spotkanie przy kawie było natomiast okazją do wymiany poglądów na temat bieżącej sytuacji społecznej i politycznej w Polsce. Swoimi opiniami podzielili się z zebranymi najpierw ks. Jubilat, następnie pan prof. Włodzimierz Bernacki, pan prof. dr hab. Mieczysław Ryba, pani Zuzanna Kurtyka i pani Barbara Bartuś.

Gości ks. Ignacego Piwowarskiego przyjął pod swój dach ks. Ryszard Pluta – proboszcz parafii Bucze. Za życzliwość i gościnę ks. Jubilat wraz ze swoimi przyjezdnymi przyjaciółmi złożyli na rzecz parafii ofiarę w kwocie 2000 zł.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. Ignacego Piwowarskiego ukazała się książka pt. „Ks. Ignacy Piwowarski w służbie Bogu, Ojczyźnie i ludziom” pod redakcją pani Aleksandry Pagacz-Pociask, współautorki monografii „Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi i parafii”. Przedmowę do książki o duszpasterstwie ks. Jubilata napisał jego uczeń – pan prof. dr hab. Mieczysław Ryba z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorką wstępu jest pani Aleksandra Pagacz-Pociask, która zaprasza czytelników do zapoznania się z treścią publikacji w następujący sposób:

                „Pięćdziesiąta rocznica Kapłaństwa księdza Kanonika Ignacego Piwowarskiego to wydarzenie wyjątkowe, które skłoniło Jego Przyjaciół i Uczniów do uczczenia jej w sposób szczególny, tj. do opracowania pamiątkowej księgi.

                Jest ona świadectwem życia i pracy duszpasterskiej księdza Kanonika. Oparta została na wywiadzie z ks. Ignacym Piwowarskim, który chronologicznie odzwierciedla jego życiową drogę: dzieciństwo, okres edukacji i posługi kapłańskiej w 8 parafiach diecezji tarnowskiej: w Szarwarku, Rzochowie, Lipinkach, Tarnowie-Mościcach, Łącku, Bereście, Radgoszczy i w rodzinnej wsi Bucze koło Brzeska.

                Ksiądz Jubilat był świadkiem wielu historycznych wydarzeń, których echa widoczne są na stronach tej publikacji. Swoje kapłaństwo rozpoczynał w czasie trwania Soboru Watykańskiego, który wprowadził historyczne zmiany w Kościele. Miał szczęście żyć i pracować w czasach Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana Wyszyńskiego i naszego wielkiego rodaka – papieża Jana Pawła II. Był też świadkiem zmian ustrojowych w Polsce, w których miał swój aktywny udział.

                Książka jest dokumentem minionych dni, zapisem myśli, uczuć i działań ks. Ignacego Piwowarskiego wyrażonych, w formie wspomnień, również przez Jego Przyjaciół i Uczniów. W ich tekstach – obok spraw codziennych dotyczących życia wiosek i miasteczek, w których ksiądz Jubilat pełnił posługę duszpasterską – na plan pierwszy wysuwa się umiłowanie przez Niego prawdy, nieugięta postawa wobec komunizmu, troska o wolność Ojczyzny i człowieka oraz wynikające z niej związki księdza Kanonika z działaczami opozycji demokratycznej.

                W publikacji wykorzystane zostały także teksty źródłowe, artykuły prasowe i inne publikacje poświęcone sylwetce Jubilata. Kwerendy archiwalnej dokonano w Archiwum Diecezjalnym w Tarnowie. Zamieszczone przypisy i bibliografia mają na celu wskazanie czytelnikowi źródeł, w których można szukać podanej informacji i ją ewentualnie poszerzyć. Księga pamiątkowa zawiera liczne listy gratulacyjne, wyróżnienia i fotografie ilustrujące życie i zasługi Jubilata dla społeczności, w których duszpasterzował.

                Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy życzliwie odnieśli się do powstania tej książki, szczególnie autorom wspomnień o księdzu Kanoniku oraz mojej mamie Marii Pagacz, która opracowała wywiad z Jubilatem i zainspirowała mnie do zebrania dokumentacji. Wyrazy podziękowania składam osobom, które udostępniły dokumenty archiwalne i fotografie oraz sponsorom, którzy wspólnie sfinansowali druk niniejszej publikacji. Długa lista ich nazwisk zamieszczona została na stronie 4.

                Ks. Ignacy Piwowarski pracował w różnych okolicznościach i z różnymi ludźmi, ale pozostał sobą, wierny swojemu powołaniu i zasadom Ewangelii. Jest niekwestionowanym autorytetem, charyzmatyczną osobowością, wspaniałym człowiekiem i księdzem. Jego nadzwyczajność tkwi w Jego zwyczajności, i to wyróżnia go spośród ludzi i innych kapłanów.

                Dedykując tę książkę ks. Ignacemu Piwowarskiemu, pragnę w imieniu Jego Przyjaciół i Uczniów wyrazić w ten sposób wdzięczność za Jego ofiarność i oddanie, które cechują Jego Kapłaństwo. Żywię też nadzieję, że młodzież znajdzie w osobie księdza Kanonika wzór jak służyć Bogu, Ojczyźnie i ludziom.”

Aleksandra Pagacz-Pociask,

Tarnów, 4 czerwca 2015 r.

Powiązane artykuły

Back to top button