Aktualności

2 mln zł na kompostowniki w każdej gminie w Małopolsce!

Obecnie samorządy gminne są zobowiązane do recyklingu odpadów komunalnych na poziomie co najmniej 35% całkowitej wagi zebranych na terenie gminy śmieci. Do 2035 roku poziom ten powinien osiągnąć nawet 65%. Dla wielu gmin to wymagające zadanie i dlatego warto podjąć starania o ograniczenie ilości odpadów komunalnych.

W 2024 roku Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego gminom, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. Kompostowniki powinny być zakupione i rozdysponowane mieszkańcom najpóźniej do dnia 30.11.2024 r.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania są gminy z terenu województwa małopolskiego. Wysokość wparcia finansowego będzie zależeć od udziału budynków jednorodzinnych w stosunku do wszystkich zamieszkałych gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy i będzie wynosić:

Powyżej 98,5% udziału budynków jednorodzinnych – do 50 tys. zł

Powyżej 90% do 98,5% udziału budynków jednorodzinnych – do 40 tys. zł

Do 90% udziału budynków jednorodzinnych – do 30 tys. zł

Wnioski o wsparcie należy składać do 9 lutego 2024 r.,

Powiązane artykuły

Back to top button