Aktualności

Bądź lepiej i szybciej poinformowany!

Już od wielu lat na terenie gminy Brzesko funkcjonuje system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Alcetel. Opiera się on na bazie telefonów stacjonarnych i komórkowych, aby za ich pośrednictwem przekazywać mieszkańcom komunikaty o zbliżającym się niebezpieczeństwie.

Doświadczenia wielu gwałtownych zjawisk atmosferycznych czy zdarzeń obejmujących infrastrukturę techniczną pokazują jak ważne dla ochrony życia, zdrowia i dobytku mieszkańców zagrożonych obszarów jest sprawne powiadamianie o nadchodzących niebezpieczeństwach. Dlatego właśnie gmina zdecydowała o wdrożeniu systemu Alcetel. Gwarantuje on odpowiednim służbom szybką i skuteczną łączność z mieszkańcami zagrożonego obszaru, a przez to zapewnia bezpieczeństwo ludności w sytuacjach kryzysowych takich jak klęski żywiołowe, awarie przemysłowe i technologiczne, zagrożenia terrorystyczne i inne.

Alcetel jest systemem teleinformatycznym, który po uruchomieniu automatycznie wykonuje połączenia telefoniczne do dużej ilości wskazanych odbiorców jednocześnie i odtwarza odpowiednie komunikaty głosowe użytkownikom telefonów stacjonarnych i komórkowych lub wysyła wiadomości SMS. Obsługą systemu zajmują się osoby wyznaczone przez władze gminy. Pozwala to na prowadzenie kampanii informacyjnych we właściwych momentach i kierowanie ich do odpowiednich grup odbiorców.

Otrzymywanie komunikatów jest dla odbiorców bezpłatne. Koszty działania systemu ponosi Urząd Miejski w Brzesku. Jedynym wydatkiem ponoszonym przez mieszkańców jest jednorazowy koszt połączenia telefonicznego przy rejestracji – wg zwykłych stawek operatora. Zarejestrowane numery telefonów będą używane wyłącznie do przesyłania ważnych informacji dotyczących gminy Brzesko i nigdy nie zostaną udostępnione do innych celów. W każdej chwili można bezpłatnie (poza zwykłym kosztem połączenia) wyrejestrować swój numer telefonu z bazy danych.

System cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do chwili obecnej w bazie Alcetel swoje telefony zarejestrowało ok. 2500 mieszkańców. Zachęcamy wszystkich tych, którzy z systemu jeszcze nie korzystają, aby włączyli numer swojego telefonu do naszych baz, a tym samym dali sobie szanse na bycie lepiej i szybciej poinformowanym o sytuacjach istotnych dla ochrony własnego oraz swoich bliskich zdrowia, życia i mienia.

 

Więcej informacji na stronie: www.alcetel.pl/brzesko


/UM Brzesko/

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button