Aktualności

Archiwum Bernackiego dostępne on-line!

W ramach projektu realizowanego z Ośrodkiem KARTA brzeska biblioteka zdigitalizowała i opublikowała w Internecie 750 stron materiałów archiwalnych gromadzonych przez Karola Bernackiego w latach powojennych. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opublikowane dokumenty wraz z opisem można znaleźć na stronie: brzesko.archiwa.org Aby poznać całość zbioru warto przeglądać poszczególne kolekcje, których nazwa rozpoczyna się od „Powiat brzeski w czasie II wojny światowej”.

Karol Bernacki ps. „Bór” (1910-1982) pochodzący z Jadownik (…) Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz sądowy w Liszkach koło Krakowa. W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dowódca plutonu Batalionu Zapasowego z Bielska. Podczas okupacji włączył się do pracy w ruchu oporu podejmując jako oficer zadania bojowe w NSZ, NOW i w końcu AK. Pełnił funkcję Dowódcy Placówki a następnie zastępcy Komendanta Podokręgu Tarnów AK. W czasie pacyfikacji Jadownik (lipiec 1943 r.) został rozpoznany i aresztowany, jednak udało mu się uciec. Ukrywał się w Porąbce Uszewskiej, następnie w Czchowie. W konspiracji pozostał aż do wyzwolenia. Decyzją przełożonych pełnił w tym czasie funkcje sztabowe, nie narażając się na kolejne aresztowania.

Kolekcja stanowi źródło do badań nad stratami wojennymi oraz działalnością Polskiego Państwa Podziemnego na terenie powiatu brzeskiego. W zbiorze można znaleźć zarówno oryginalne dokumenty ZBoWiD, kopie, notatki, korespondencję, maszynopisy wspomnień, zdjęcia i odręcznie sporządzone mapy.

Powiązane artykuły

Back to top button