Aktualności

Atrakcyjne działki na sprzedaż w gminie Brzesko

20 atrakcyjnych działek położonych w pasie pomiędzy obwodnicą Brzeska i drogą prowadzącą w kierunku Nowego Sącza wystawionych zostało na sprzedaż. Potencjalnych nabywców skusić powinna nie tylko ich lokalizacja, ale także bardzo korzystne ceny – za jeden metr kwadratowy będą musieli zapłacić tylko 160 złotych.
Działki mają po 6 – 7 arów, są uzbrojone i idealnie się nadają do zabudowy jednorodzinnej. Warto przy okazji wspomnieć, że gmina obniżyła ich ceny, wcześniej za metr kwadratowy trzeba było płacić ponad 200 złotych. Średni koszt działki to 100 tysięcy złotych.
-Zważywszy na bardzo atrakcyjną lokalizację – blisko centrum, jest to miejsce, w którym można wybudować dom i cieszyć się spokojem. Mamy nadzieję, że obniżka cen spowoduje, iż znajdą one nabywców – mówi wiceburmistrz Jerzy Tyrkiel.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul Głowackiego 51 – sala obrad. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub fizyczną winna się okazać stosownymi pełnomocnictwami.
Wadium w wysokości podanej w powyższej tabeli należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 nr 18 85910007 0100 0902 1786 0006 w taki sposób aby w dniu 02.05.2012r cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym. Przy dokonywaniu wpłaty należy podać numer działki na którą wpłacono wadium. Brak tej informacji będzie skutkować nie dopuszczeniem oferenta do przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.
Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku ul Głowackiego 51 woj. małopolskie od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 119 lub telefonicznie (14) 68-63-100 wew. 157.

Powiązane artykuły

Back to top button