Zapowiedzi

KONKURS HISTORYCZNY „DZIEJE MIASTA BRZESKA I ZIEMI BRZESKIEJ”

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Brzesku zaprasza na konkurs historyczny pod patronatem:  Grzegorza Wawryki – Burmistrza Miasta Brzeska, Ks. Józefa Drabika – Dziekana Dekanatu Brzeskiego i Tomasza Latochy – Wiceprzewodniczącego  Rady Powiatu Brzeskiego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z terenu Miasta
i Gminy Brzesko i przebiega w 3 etapach.

I ETAP – ELIMINACJE SZKOLNE do 15 listopada 2013
Udział mogą brać wszyscy zainteresowani uczniowie.
Dyrektor szkoły ustala zasady organizacji I etapu konkursu oraz wyznacza opiekuna konkursu.
Komisja konkursowa I etapu prześle protokół z przeprowadzonego konkursu organizatorom II etapu  w terminie do 20 listopada 2013
Do II etapu konkursu szkoła zgłosić może 15 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w I etapie konkursu.

II ETAP – FINAŁ MIĘDZYSZKOLNY W FORMIE PISEMNEGO TESTU  ODBĘDZIE SIĘ  w dn. 13 grudnia 2013 o godz. 10.00 w Regionalnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku, Plac Targowy 10, sala 212.
III ETAP – W FORMIE PYTAŃ USTNYCH
ODBĘDZIE SIĘ w dn. 13 grudnia 2013 o godz. 12.00 w RCKB.

Do III etapu – finału konkursu – zakwalifikowanych zostanie 9 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w II etapie.

Organizatorzy powołują dwie komisje dla II i III etapu konkursu.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się po rozstrzygnięciu konkursu. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy!

BIBLIOGRAFIA:
1.    Brzesko. Dzieje miasta i regionu, pod red. F. Kiryka i J. Lacha, Brzesko 2006.
2.    M. Pagacz, A. Pagacz-Pociasek, Bucze koło Brzeska. Dzieje wsi oraz parafii. Brzesko 2012.
3.    M. Jawor, Ziemia, która wydała Świętego: Szczepanów – historia miejscowości i parafii, Kraków 2003.
4.    Ks. S. L. Piech, Parafia na święto jakubowym szlaku, Brzesko 2012.
5.    M. Stolarczyk, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Brzesku (1892-2003), Brzesko 2003.
6.    M. Stolarczyk, Brzesko. Zarys dziejów „BIM” R. 1998 nr 7-8 (lipiec sierpień)
7.    J. Wyczesany (red.), Brzesko i okolice, Krosno 2000.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button