Aktualności

Będzie gruntowny remont Domu Ludowego

341 430 złotych pozyskał Gminny Ośrodek Kultury w Borzęcinie na modernizację Domu Ludowego, będącego siedzibą instytucji. To efekt wniosku złożonego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Promesy na realizację operacji w zakresie inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” PROW wręczono na uroczystym spotkaniu, które odbyło się w piątek, 12 października br. w Tarnowskim Ratuszu. W imieniu gminy Borzęcin, dokument potwierdzający przyznanie dofinansowania odebrali: Janusz Kwaśniak, wójt Gminy Borzęcin oraz Piotr Kania, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzęcinie, beneficjent pomocy finansowej w ramach programu.

To bardzo dobra informacja dla całej społeczności Borzęcina. Obiekt od dłuższego czasu wymagał gruntownej modernizacji, a dzięki przyznanej promesie na I etap realizacji inwestycji, będącej konsekwencją dobrze przygotowanego i wysoko ocenionego wniosku złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury prace remontowe niebawem staną się faktem – mówi Janusz Kwaśniak, wójt gminy Borzęcin.

Wartość kosztorysowa realizowanego w ramach I etapu remontu zadania zamyka się kwotą 660 001,47 złotych, z czego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansuje realizację przedsięwzięcia do wysokości kwoty przyznanego dofinansowania tj. 341 430 złotych, a gmina Borzęcin pokryje koszty w wysokości 318 571,47 złotych. W ramach realizacji zadania planuje się remont i modernizację budynku w zakresie sali głównej, w tym m.in. modernizację systemu oświetlenia, nagłośnienia i klimatyzacji, adaptację akustyczną i malowanie, modernizację okna scenicznego, systemu rolet okiennych oraz karniszy, wydzielenie zaplecza oraz zakup: mobilnego systemu do streamingu i rejestracji wydarzeń, serwera, komputerów, drukarek, sprzętu fotograficznego, kompletu do gry i zegara szachowego, 8 kompletów strojów ludowych dziewczęcych i 8 chłopięcych, miksera dźwięku i kolumn przenośnych oraz oświetlenia scenicznego.

To inwestycja ważna dla nas i dla całej społeczności gminy Borzęcin, bo dotyczy obiektu, który jest najczęściej używany i przez różne społeczności. Odbywają się w nim nie tylko imprezy organizowane przez GOK, bibliotekę, przedszkole czy szkołę, ale też spotkania okolicznościowe seniorów, próby ZPiT „Borzęcanie”, zebrania i szkolenia, sesje rady gminy czy imprezy prywatne mieszkańców. Cieszy fakt, że wniosek został oceniony na wysokim 3. miejscu w województwie – przyznaje zadowolony Piotr Kania, dyrektor ośrodka kultury.

Zakres złożonego wniosku nie wyczerpuje planowanych prac modernizacyjnych obiektu. – W urzędzie marszałkowskim w ocenie znajduje się kolejny wniosek, uzupełniający zakres I etapu inwestycji – informuje Piotr Kania.

W ramach II etapu planuje się prace budowlane związane z modernizacją dachu. W obrębie sali głównej wykonana zostanie przebudowa instalacji elektrycznej oraz renowacja parkietu. Zadanie przewiduje również modernizację kuchni i pomieszczeń pomocniczych, głównie poprzez zakup profesjonalnego sprzęt gastronomicznego i poprawiającego komunikację w pomieszczeniach kuchennych. Zaplanowano także remont głównych schodów wejściowych, prace przy nawierzchni placu zewnętrznego i nawierzchni rampy oraz wymianę opraw oświetlenia zewnętrznego.

Ponadto prace remontowo – modernizacyjne prowadzone będą w obrębie sali narad zlokalizowanej na I piętrze budynku. Obejmą one wymianę systemu klimatyzacji, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż elektrycznych rolet okiennych i karniszy, remont balkonu oraz zakupu systemu audio i wideo, który pozwoli na rejestrację odbywających się wydarzeń z możliwością transmisji do internetu. Wymieniony zostanie również obecnie używany analogowy system monitoringu. Zakupione kamery wyposażone będą w promienniki podczerwieni, które umożliwią szczegółową rejestrację w warunkach słabego oświetlenia. Nadto na frontowej ścianie obiektu zainstalowany zostanie podświetlany szyld z nazwą instytucji.

Wartość kosztorysowa II etapu zadania, planowanego do realizacji za pośrednictwem LGD Kwartet na Przedgórzu zamyka się kwotą 707 144,85 złotych, z czego wnioskowane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zamyka się kwotą 365 818 złotych, a koszty budżetu gminy Borzęcin kwotą 341 326,85 złotych.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button