Aktualności

Bezpłatne komputery w Gminie Brzesko

Realizując projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko” Gmina Brzesko pomaga kilkudziesięciu rodzinom, które znajdując się w trudnej sytuacji materialnej pozostawały wykluczone z dynamicznego procesu cyfryzacji. Równocześnie dzięki uczestnictwie w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, oddano do użytku trzy pracownie komputerowe z dostępem do Internetu. Służą one mieszkańcom Jadownik, Mokrzysk i Sterkowca oraz wpływają na ich rozwój edukacyjny i zawodowy. Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Brzesko” rozpoczął się w 2013 r. i będzie trwał do 2015 r. Na przedsięwzięcie składają się dwa równolegle realizowane etapy. Pierwszy z nich objął zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu dla 52 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Dodatkowo Beneficjenci projektu otrzymali w bezpłatne użytkowanie nowoczesny sprzęt komputerowy.Tuż przed wdrożeniem systemu przeprowadzone zostało szkolenie z podstawowej obsługi komputera i Internetu dla wszystkich Beneficjentów.
Drugi etap polegał na uruchomieniu trzech punktów dostępu do Internetu  – pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej w Mokrzyskach, gdzie powstało 12 stanowisk komputerowych oraz w świetlicach Domów Ludowych w Jadownikach i Sterkowcu, gdzie zainstalowano po 6 stanowisk komputerowych. Wartość dofinansowania wyniosła 457 tys. zł.
W perspektywie długookresowej projekt wpłynie pozytywnie na rozwój ekonomiczny małych miejscowości oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie możliwości aktywnego udziały w nowoczesnym życiu gospodarczym. Projekt znacząco przyczyni się do zwiększania dostępu do wiedzy i innowacyjnych rozwiązań technologicznych przydatnych w codziennej pracy każdego Odbiorcy projektu.

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button