Aktualności

BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach projektu „Profesjonalny start!”

Firma Consultor Sp. z o. o. zaprasza na BEZPŁATNE SZKOLENIA w ramach projektu „Profesjonalny start!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego , Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na egionalnym rynku pracy. Projekt jest realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

GRAFIKA KOMPUTEROWA 100 h
SAMODZIELNY KSIĘGOWY 120 h
SPAWACZ MIG lub MAG 146 h
Zapraszamy:
– bezrobotnych absolwentów / zarejestrowanych w Urzędzie Pracy
– w wieku 18 – 27 lat
– zamieszkałych w woj. małopolskim
na terenie powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, krakowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, wadowickiego, wielickiego

W ramach działań w projekcie zapewniamy:
bezpłatne szkolenia
pośrednictwo pracy
płatne 6 miesięczne staże zawodowe

a ponadto:
dodatek szkoleniowy
zwrot kosztów dojazdu
wyżywienie
materiały szkoleniowe
ubezpieczenie
pokrycie kosztów egzaminów zewnętrznych (Książeczka Spawacza)
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
badania lekarskie

Biuro projektu w Krakowie: Ul. Szlak 65 pok.709, 31 – 153 Kraków
tel. 728 449 194 lub 728 449 195

Powiązane artykuły

Zobacz także
Close
Back to top button